Logo
Bảng xếp hạng ngày
Logo
Top50Tháng

Bảng xếp hạng tháng

Cập nhật 22/05/2024 lúc 11:15
1
Võ Nghịch Cửu Thiên Giới

Võ Nghịch Cửu Thiên Giới

HHư Trần
4213
2
Đô Thị Cổ Tiên Y

Đô Thị Cổ Tiên Y

SSiêu Sảng Hắc Ti
2685
3
Diamond No Ace Chi Pitcher Trở Về

Diamond No Ace Chi Pitcher Trở Về

PPhi Hùng Kỵ Sĩ
2407
4
Thanh Liên Chi Đỉnh

Thanh Liên Chi Đỉnh

TTiêu Thập Nhất Mạc
2292
5
Nghịch Thiên Tiểu Y Tiên

Nghịch Thiên Tiểu Y Tiên

TTừ Tam
2255
6
Thí Thiên Nhận

Thí Thiên Nhận

TTiểu Đao Phong Lợi
2227
7
Vua Hải Tặc Chi Bảo Rương Hệ Thống

Vua Hải Tặc Chi Bảo Rương Hệ Thống

VVăn Hiên Vũ
1876
8
Võng Du: Bắt Đầu Thành Lập Thiên Hạ Đệ Nhất Thôn

Võng Du: Bắt Đầu Thành Lập Thiên Hạ Đệ Nhất Thôn

BBạch Y Luân Hồi
1789
9
Huấn Luyện Quân Sự Ngày Thứ Nhất, Cao Lãnh Giáo Hoa Đưa Nước Cho Ta

Huấn Luyện Quân Sự Ngày Thứ Nhất, Cao Lãnh Giáo Hoa Đưa Nước Cho Ta

TThiên Hỏa Viêm
1710
10
Phàm Nhân Vấn Thiên Ta Muốn Thành Tiên

Phàm Nhân Vấn Thiên Ta Muốn Thành Tiên

QQuả Nhất Kết Tử
1657
11
Vu Sư Abe

Vu Sư Abe

CCật Qua Tử Quần Chúng
1639
12
Ta Thành Đế Kim Thủ Chỉ Mới Đến

Ta Thành Đế Kim Thủ Chỉ Mới Đến

TThiên Nhai Nguyệt Chiếu Kim
1589
13
Phản Phái: Phu Nhân, Ngươi Cũng Không Muốn Trương Vô Kỵ Xảy Ra Chuyện A?

Phản Phái: Phu Nhân, Ngươi Cũng Không Muốn Trương Vô Kỵ Xảy Ra Chuyện A?

LLệ Thú Cùng Kỳ
1573
14
Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên

VVong Ngữ
1453
15
Siêu Phàm David

Siêu Phàm David

CCật Qua Tử Quần Chúng
1451
16
Đãng Tống

Đãng Tống

TTặc Đại Đảm
1420
17
Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

NNhĩ Căn
1412
18
Ta Còn Chưa Lên Đài, Công Ty Kinh Doanh Liền Đóng Cửa Rồi

Ta Còn Chưa Lên Đài, Công Ty Kinh Doanh Liền Đóng Cửa Rồi

NNam Thiên Hữu Tuyết
1388
19
Tự Hạn Chế! Ngươi Gặp Qua Rạng Sáng Bốn Giờ Marineford Sao?

Tự Hạn Chế! Ngươi Gặp Qua Rạng Sáng Bốn Giờ Marineford Sao?

TTự Luật Đả Công Nhân
1325
20
One Piece: Xin Gọi Ta Giáo Phụ

One Piece: Xin Gọi Ta Giáo Phụ

AA A A A Đát
1321
21
Sử Thượng Tối Cường Người Ở Rể

Sử Thượng Tối Cường Người Ở Rể

CCao Điểm Trầm Mặc
1310
22
Ta Thật Không Muốn Cùng Thần Tiên Đánh Nhau

Ta Thật Không Muốn Cùng Thần Tiên Đánh Nhau

TTrung Thu Nguyệt Minh
1280
23
Tận Thế Chi Vô Thượng Vương Tọa

Tận Thế Chi Vô Thượng Vương Tọa

TTùy Tán Phiêu Phong
1277
24
Quang Âm Chi Ngoại

Quang Âm Chi Ngoại

NNhĩ Căn
1274
25
Đan Đạo Luân Hồi

Đan Đạo Luân Hồi

KKhai Môn Nghênh Khách
1256
26
Tiên Cung

Tiên Cung

ĐĐả Nhãn
1233
27
Tu Tiên Chính Là Như Thế Khoa Học

Tu Tiên Chính Là Như Thế Khoa Học

CCật Qua Tử Quần Chúng
1230
28
Hogwarts Chi Phù Thủy Xám

Hogwarts Chi Phù Thủy Xám

TThụy Cá Bão Giác
1224
29
Diamond No Ace Toàn Năng Tuyển Thủ

Diamond No Ace Toàn Năng Tuyển Thủ

PPhi Hùng Kỵ Sĩ
1209
30
Tốt Nhất Ngu Nhạc Thời Đại

Tốt Nhất Ngu Nhạc Thời Đại

BBạch Sắc Thập Tam Hào
1207
31
Diệu Thủ Tiểu Tiên Y

Diệu Thủ Tiểu Tiên Y

HHồng Mông Thụ
1194
32
Trùng Sinh Giới Bóng Đá Đại Lão

Trùng Sinh Giới Bóng Đá Đại Lão

VVương Đại Bố
1186
33
Vấn Đỉnh Tiên Đồ

Vấn Đỉnh Tiên Đồ

NNgã Yếu Khốc Liễu A
1180
34
Lục Nhân Sỏa Yêu

Lục Nhân Sỏa Yêu

KKim ấn
1169
35
Toàn Cầu Phế Thổ: Chỗ Tránh Nạn Vô Hạn Thăng Cấp

Toàn Cầu Phế Thổ: Chỗ Tránh Nạn Vô Hạn Thăng Cấp

CCân Cân Cân
1159
36
Thần Huyết Chiến Sĩ

Thần Huyết Chiến Sĩ

NNgân Sương Kỵ Sĩ
1156
37
Quỷ Dị Thiên Địa

Quỷ Dị Thiên Địa

PPhiêu Phong Hổ Nha
1154
38
Ta Bắt Cóc Thời Gian Tuyến

Ta Bắt Cóc Thời Gian Tuyến

NNhất Đao Trảm Trảm Trảm
1147
39
Lừa Bán Nữ Quỷ, Ta Quỷ Buôn Lậu Thân Phận Không Giấu Được

Lừa Bán Nữ Quỷ, Ta Quỷ Buôn Lậu Thân Phận Không Giấu Được

ĐĐăng Vân Tiêu
1146
40
Đạo Môn Pháp Tắc

Đạo Môn Pháp Tắc

BBát Bảo Phạn
1144
41
Từ Dạy Học Real Bắt Đầu

Từ Dạy Học Real Bắt Đầu

TTrần Ái Đình
1141
42
Quỷ Dị Lưu Tu Tiên Trò Chơi

Quỷ Dị Lưu Tu Tiên Trò Chơi

NNgã Dã Ngận Tuyệt Vọng
1139
43
Millwall Thiếu Soái

Millwall Thiếu Soái

TThiên Thiên Bất Hưu
1121
44
Đại Đường: Bắt Đầu Cưới Trường Lạc Công Chúa

Đại Đường: Bắt Đầu Cưới Trường Lạc Công Chúa

ĐĐệ Thập Thứ Khách
1114
45
Chung Cực Thế Giới: Tối Cường Chiến Thần

Chung Cực Thế Giới: Tối Cường Chiến Thần

MMarvel Vương Giả
1110
46
Vạn Cổ Long Đế

Vạn Cổ Long Đế

TThác Bạt Lưu Vân
1109
47
Tại Pokemon TG Làm Chăn Nuôi Phòng Lão Bản

Tại Pokemon TG Làm Chăn Nuôi Phòng Lão Bản

BBách Dạ U Linh
1102
48
Ta Chính Là Hellscream

Ta Chính Là Hellscream

ZZippo
1100
49
One Piece Bạch Dạ Xoa

One Piece Bạch Dạ Xoa

ZZippo
1096
50
Nhật Ký Thành Thần Của Ta

Nhật Ký Thành Thần Của Ta

ĐĐại Lực Bảo
1087