Logo
Bảng xếp hạng ngày
Logo
Top50Tuần

Bảng xếp hạng tuần

Cập nhật 22/05/2024 lúc 10:46
1
Võ Nghịch Cửu Thiên Giới

Võ Nghịch Cửu Thiên Giới

HHư Trần
1643
2
Huấn Luyện Quân Sự Ngày Thứ Nhất, Cao Lãnh Giáo Hoa Đưa Nước Cho Ta

Huấn Luyện Quân Sự Ngày Thứ Nhất, Cao Lãnh Giáo Hoa Đưa Nước Cho Ta

TThiên Hỏa Viêm
1562
3
Phản Phái: Phu Nhân, Ngươi Cũng Không Muốn Trương Vô Kỵ Xảy Ra Chuyện A?

Phản Phái: Phu Nhân, Ngươi Cũng Không Muốn Trương Vô Kỵ Xảy Ra Chuyện A?

LLệ Thú Cùng Kỳ
1498
4
Ta Còn Chưa Lên Đài, Công Ty Kinh Doanh Liền Đóng Cửa Rồi

Ta Còn Chưa Lên Đài, Công Ty Kinh Doanh Liền Đóng Cửa Rồi

NNam Thiên Hữu Tuyết
1294
5
Lừa Bán Nữ Quỷ, Ta Quỷ Buôn Lậu Thân Phận Không Giấu Được

Lừa Bán Nữ Quỷ, Ta Quỷ Buôn Lậu Thân Phận Không Giấu Được

ĐĐăng Vân Tiêu
969
6
Tham Gia Show Tình Ái, Tên Tiểu Thịt Tươi Này Quá Bình Dị

Tham Gia Show Tình Ái, Tên Tiểu Thịt Tươi Này Quá Bình Dị

BBất Thị Toán Thị Thủy Tiên
877
7
Thần Hào: Bắt Đầu Nhận Thưởng Khen Thưởng Mười Tỉ Xí Nghiệp

Thần Hào: Bắt Đầu Nhận Thưởng Khen Thưởng Mười Tỉ Xí Nghiệp

LLục Nhãn Phi Ngư
792
8
Sẽ Không Thật Sự Có Người Cảm Thấy Ta Là Sa Điêu Đi

Sẽ Không Thật Sự Có Người Cảm Thấy Ta Là Sa Điêu Đi

NNhất Thiên Nhị Lưỡng Tửu
760
9
Toàn Dân Ma Thẻ: Ta Thẻ Tổ Có Thể Vô Hạn Cường Hóa

Toàn Dân Ma Thẻ: Ta Thẻ Tổ Có Thể Vô Hạn Cường Hóa

NNhất Thiểm Nhất Thiểm Tiểu Tinh Tinh
758
10
Ta Không Phải Đại Minh Tinh A

Ta Không Phải Đại Minh Tinh A

VVu Mã Hành
672
11
Đạo Quán: Cho Động Vật Giảng Đạo Ta Bị Phát Sóng Trực Tiếp

Đạo Quán: Cho Động Vật Giảng Đạo Ta Bị Phát Sóng Trực Tiếp

GGià Phê Gia Tửu
672
12
Ta Thật Không Muốn Nổi Danh A

Ta Thật Không Muốn Nổi Danh A

VVu Mã Hành
667
13
Bắt Đầu Ly Hôn Làm Nãi Ba, Chinh Phục Giải Trí Đại Thế Giới

Bắt Đầu Ly Hôn Làm Nãi Ba, Chinh Phục Giải Trí Đại Thế Giới

ĐĐẳng Phong Xuy Trư
658
14
Phong Thần: Bích Du Cung Bày Sạp Hàng, Một Trăm Nghìn Năm Không Ai Hỏi

Phong Thần: Bích Du Cung Bày Sạp Hàng, Một Trăm Nghìn Năm Không Ai Hỏi

TThiên Tình Đả Bả Tán
618
15
Thi Vương Quật Khởi, Bắt Đầu Độn Ức Vạn Huyết Nhục

Thi Vương Quật Khởi, Bắt Đầu Độn Ức Vạn Huyết Nhục

NNhất Thiên Nhị Lưỡng Tửu
590
16
Cái Này Đại Sư Huynh Không Làm Cũng Được

Cái Này Đại Sư Huynh Không Làm Cũng Được

NNguyên Vô Hương
576
17
Chấn Kinh: Bắt Đầu Đưa Sai Thư Tình Cho Nữ Đế

Chấn Kinh: Bắt Đầu Đưa Sai Thư Tình Cho Nữ Đế

MMặc Trúc Tử
576
18
Chân Thực Trò Chơi: Bắt Đầu Điểm Đầy Tỉ Lệ Rơi Đồ Giá Trị!

Chân Thực Trò Chơi: Bắt Đầu Điểm Đầy Tỉ Lệ Rơi Đồ Giá Trị!

TThiên Tịch Tịch
555
19
Đại Đường: Thổ Phiên Đánh Dấu 10 Năm, Suất Trăm Vạn Đại Quân Trở Về

Đại Đường: Thổ Phiên Đánh Dấu 10 Năm, Suất Trăm Vạn Đại Quân Trở Về

ĐĐường Gia Tiểu Nhị
554
20
Ta Phải Cho Cái Này Thế Giới Lên Lớp

Ta Phải Cho Cái Này Thế Giới Lên Lớp

VVu Mã Hành
542
21
Linh Khí Thức Tỉnh: Bắt Đầu Thu Được Tự Tại Cực Ý Công

Linh Khí Thức Tỉnh: Bắt Đầu Thu Được Tự Tại Cực Ý Công

TThiên Tịch Tịch
515
22
Ta, Đại Phản Phái, Không Cẩn Thận Đem Thiên Mệnh Nhân Vật Chính Lục Chết Rồi

Ta, Đại Phản Phái, Không Cẩn Thận Đem Thiên Mệnh Nhân Vật Chính Lục Chết Rồi

BBan Xa Khai Vãng Ấu Nhi Viên
513
23
Biến Thành Mỹ Thiếu Nữ Về Sau, Bạn Bè Cùng Phòng Không Được Bình Thường!

Biến Thành Mỹ Thiếu Nữ Về Sau, Bạn Bè Cùng Phòng Không Được Bình Thường!

TTam Thất Lộc
509
24
Toàn Dân Chuyển Chức, Ta Dựa Vào Hố Chết Triệu Hoán Vật Biến Cường

Toàn Dân Chuyển Chức, Ta Dựa Vào Hố Chết Triệu Hoán Vật Biến Cường

CChi Ma Khai Hoa
500
25
Hắn Một Quyền Có Thể Đánh Chết Lữ Bố, Ngươi Quản Cái Này Gọi Mưu Sĩ

Hắn Một Quyền Có Thể Đánh Chết Lữ Bố, Ngươi Quản Cái Này Gọi Mưu Sĩ

TThừa Tương Biệt Lãng
498
26
Lão Bà Của Ta Sao Có Thể Đáng Yêu Như Vậy?

Lão Bà Của Ta Sao Có Thể Đáng Yêu Như Vậy?

TTam Cửu Linh
498
27
Ta Chỉ Biết Quay Phim Nát A

Ta Chỉ Biết Quay Phim Nát A

VVu Mã Hành
480
28
Trường Sinh Đế Nghiệp, Từ Sủng Muội Cuồng Ma Bắt Đầu

Trường Sinh Đế Nghiệp, Từ Sủng Muội Cuồng Ma Bắt Đầu

GGià Phê Gia Tửu
476
29
Tiết Mục Tổ Mất Liên Hệ, Hoang Đảo Live Stream Nghịch Chuyển Hình Tượng

Tiết Mục Tổ Mất Liên Hệ, Hoang Đảo Live Stream Nghịch Chuyển Hình Tượng

NNgọc Côn Chân Nhân
464
30
Tống Võ : Bắt Đầu Nhặt Được Loan Loan, Cha Ta Là Vương Tiên Chi

Tống Võ : Bắt Đầu Nhặt Được Loan Loan, Cha Ta Là Vương Tiên Chi

TTứ Thập Mẫu điền
462
31
Ngộ Tính Nghịch Thiên, Ta Sáng Tạo Sharingan Tu Luyện Pháp

Ngộ Tính Nghịch Thiên, Ta Sáng Tạo Sharingan Tu Luyện Pháp

HHoa Thiên Hạ
451
32
Năm Năm Huyện Lệnh, Triệu Cân Lương Khiếp Sợ Lý Thế Dân

Năm Năm Huyện Lệnh, Triệu Cân Lương Khiếp Sợ Lý Thế Dân

TThần Hoa Chu
446
33
Từ Hokage Bắt Đầu Vạn Giới Lính Đánh Thuê Hệ Thống

Từ Hokage Bắt Đầu Vạn Giới Lính Đánh Thuê Hệ Thống

HHoa Thiên Hạ
428
34
Góp Vốn Gây Quỹ Xây Đại Học, Ta Thật Không Là Lừa Đảo A

Góp Vốn Gây Quỹ Xây Đại Học, Ta Thật Không Là Lừa Đảo A

PPhi Thiên Lãm Nguyệt
422
35
Phá Án Chi Thần Cấp Dung Hợp Hệ Thống

Phá Án Chi Thần Cấp Dung Hợp Hệ Thống

NNhất Trạch Thụy Nhĩ
418
36
Toàn Dân Lãnh Chúa: Bắt Đầu Đánh Dấu Giảm Giá Thần Khí

Toàn Dân Lãnh Chúa: Bắt Đầu Đánh Dấu Giảm Giá Thần Khí

HHạ Mộ Trì
411
37
Bắt Đầu Phản Sáo Lộ Tên Lừa Đảo, Đối Phương Bị Doạ Phải Báo Cảnh Sát

Bắt Đầu Phản Sáo Lộ Tên Lừa Đảo, Đối Phương Bị Doạ Phải Báo Cảnh Sát

NNhất Trạch Thụy Nhĩ
410
38
Loạn Thế: Bắt Đầu Gia Nhập Lục Phiến Môn, Quét Ngang Thiên Hạ

Loạn Thế: Bắt Đầu Gia Nhập Lục Phiến Môn, Quét Ngang Thiên Hạ

TTam Lưỡng Ưu Sầu
410
39
Giải Trí: Để Ngươi Làm Nghề Tay Trái Ngươi Mở Sạp Tính Mệnh?

Giải Trí: Để Ngươi Làm Nghề Tay Trái Ngươi Mở Sạp Tính Mệnh?

TTiên Tần Thái Sư
374
40
Toàn Dân: Vừa Chuyển Chức Vong Linh Pháp Sư, Liền Bị Triệu Hoán

Toàn Dân: Vừa Chuyển Chức Vong Linh Pháp Sư, Liền Bị Triệu Hoán

ĐĐăng Vân Tiêu
368
41
Toàn Dân Lĩnh Chủ: Thần Thoại Bắt Đầu, Ta Chỉ Giỏi Làm Ruộng

Toàn Dân Lĩnh Chủ: Thần Thoại Bắt Đầu, Ta Chỉ Giỏi Làm Ruộng

TTàn Đông Lãnh Hạ
365
42
Không Thể Tu Tiên Ta Chỉ Có Đi Bồi Dưỡng Hồn Sủng

Không Thể Tu Tiên Ta Chỉ Có Đi Bồi Dưỡng Hồn Sủng

HHạ Thụ Cầm
359
43
Hồng Hoang: Ta Trấn Nguyên Tử, Vì Hồng Hoang Làm Cống Hiến!

Hồng Hoang: Ta Trấn Nguyên Tử, Vì Hồng Hoang Làm Cống Hiến!

HHọa Họa Đích Tiếu
346
44
Võ Hiệp: Bị Hoàng Dung Thúc Dục Cưới, Chế Tạo Trường Sinh Thế Gia

Võ Hiệp: Bị Hoàng Dung Thúc Dục Cưới, Chế Tạo Trường Sinh Thế Gia

NNhất Thiên Nhất Canh Chân Đích Nan
340
45
Giải Trí: Trộm Giấu Tiền Riêng Bị Dương Lão Bản Đuổi Ra Cửa

Giải Trí: Trộm Giấu Tiền Riêng Bị Dương Lão Bản Đuổi Ra Cửa

TTiểu Thập Nhất
335
46
Là Các Ngươi Bức Ta Thành Cự Tinh

Là Các Ngươi Bức Ta Thành Cự Tinh

VVu Mã Hành
334
47
Thật Thái Giám: Mở Đầu Tự Cung, Mãn Cấp Quỳ Hoa Bảo Điển

Thật Thái Giám: Mở Đầu Tự Cung, Mãn Cấp Quỳ Hoa Bảo Điển

ĐĐại Não Phủ
323
48
Phản Phái Thế Tử, Bắt Đầu Cưỡng Chiếm Thiên Mệnh Chi Tử Thân Tỷ

Phản Phái Thế Tử, Bắt Đầu Cưỡng Chiếm Thiên Mệnh Chi Tử Thân Tỷ

TThanh Sam Thủ Túy
322
49
Bắt Đầu Thiên Đế, Nữ Đế Xưng Sư Tôn Ta

Bắt Đầu Thiên Đế, Nữ Đế Xưng Sư Tôn Ta

XXã Khủng A Xã Khủng
316
50
Toàn Dân Giác Tỉnh: Bắt Đầu Đẳng Cấp Vô Thượng Hạn Đề Thăng

Toàn Dân Giác Tỉnh: Bắt Đầu Đẳng Cấp Vô Thượng Hạn Đề Thăng

NNhiệt Huyết Vô Địch
313