Logo
Bắt Đầu Ban Được Chết Tương Lai Nữ Đế, Ta Ngu Ngốc Liền Mạnh Lên

Bắt Đầu Ban Được Chết Tương Lai Nữ Đế, Ta Ngu Ngốc Liền Mạnh Lên

LLãnh Diện Bất Lãnh
309 ChươngĐang ra406 Lượt đọc7.8 / 10 (2 đánh giá)

Giới thiệu

【 huyền huyễn + vô địch + tiên tử + Nữ Đế + Ngụy võ + chân chính sảng văn + tam quan quá chính người chớ nhập + đơn nữ không gái người chớ nhập 】

Tần Mục xuyên qua huyền huyễn thế giới, trở thành Đại Tần Hoàng đế, còn khóa lại ngu ngốc liền mạnh lên hệ thống.

Thế là, Tần Mục bắt đầu liền dùng một chén rượu độc, ban được chết tương lai khí vận Nữ Đế Khương Lạc Thần.

"Bệ hạ, không xong, Khương Lạc Thần chống lại thánh chỉ, còn giết ngài phái đi thái giám!"

"Bệ hạ, không xong, bị ngài cướp đi phu nhân binh mã đại nguyên soái cử binh tạo phản!"

"Bệ hạ, không xong, quốc sư dẫn đầu văn võ bá quan, nhấc quan tài vào triều, muốn tới vạch tội ngài!"

"Bệ hạ, không xong. . ."

Nghe thái giám từng tiếng hốt hoảng báo cáo, Tần Mục ôm binh mã đại nguyên soái phu nhân, bình tĩnh vô cùng nhìn xem mình hệ thống giao diện.

"Đinh! Ngu ngốc thành công, chúc mừng túc chủ thu hoạch được: Cực Đạo Đế Binh Hỗn Độn Chung!"

"Đinh! Ngu ngốc thành công, chúc mừng túc chủ thu hoạch được: Mười vạn Thánh Cảnh tử sĩ!"

"Đinh! Ngu ngốc thành công, chúc mừng túc chủ thu hoạch được: Hoang Cổ Thánh Thể!"

"Đinh! Ngu ngốc thành công, chúc mừng túc chủ thu hoạch được. . ."

Rất nhanh, thế nhân liền phát hiện, Tần Mục càng ngu ngốc, quốc lực liền càng cường thịnh!

"Bệ hạ, Khương Lạc Thần đã quỳ gối trước điện mười ngày mười đêm, chỉ vì khẩn cầu ngài tha thứ!"

"Bệ hạ, quốc sư lại giúp ngài thông báo tuyển dụng ba nghìn mỹ nữ, để ngài tuyệt đối không nên vào triều!"

"Bệ hạ, ngài lại cố gắng ngu ngốc một chút, chúng ta Đại Tần lập tức liền có thể lấy thống trị tiên giới!"

"Bệ hạ, nô gia. . . . ."

Danh sách chương (309)

Chương 1: Bắt đầu trở thành Hoàng đế, khóa lại ngu ngốc hệ thống!

6 tháng trước

Chương 2: Trẫm có như thế ngu ngốc sao? Hệ thống, ngươi nhìn người thật chuẩn!

6 tháng trước

Chương 3: Trẫm muốn giết ai liền giết ai, các ngươi tính là thứ gì?

6 tháng trước

Chương 4: Ban được chết Trấn Bắc vương chi nữ! Hôn quân? Không, đây quả thực là bạo quân!

6 tháng trước

Chương 5: Tương lai Nữ Đế? Kinh nghiệm Bảo Bảo thôi!

6 tháng trước

Chương 6: Đương hôn quân khoái hoạt, chính là thần tiên cũng không sánh được!

6 tháng trước

Chương 7: Huyết sắc nhiễm bắc cảnh, sắp biến thiên!

6 tháng trước

Chương 8: Khương Lạc Thần kiếm trảm tuyên chỉ thái giám, bắc cảnh muốn phản!

6 tháng trước

Chương 9: Tạo phản không dễ, Khương Lạc Thần thở dài!

6 tháng trước

Chương 10: Ngu ngốc ban thưởng: Ngộ Đạo Cổ Trà Thụ! Lại là bình thản như nước một ngày

6 tháng trước

Chương 11: Văn sĩ du hành, giận dữ mắng mỏ hôn quân, phong ba càng ngày càng nghiêm trọng!

6 tháng trước

Chương 12: Văn nhân? Toàn bộ chặt! Chém đầu răn chúng!

6 tháng trước

Chương 13: Trường An tài nữ? Đồ chơi thôi!

6 tháng trước

Chương 14: Ngày xưa tài nữ, bây giờ lại bị biếm dịch đình làm nô!

6 tháng trước

Chương 15: Ngu ngốc Hoàng đế sinh hoạt hàng ngày, liền một chữ, thoải mái!

6 tháng trước

Chương 16: Chất vấn Tào Tháo, lý giải Tào Tháo, trở thành Tào Tháo, siêu việt Tào Tháo!

6 tháng trước

Chương 17: Cố gắng song tu chẳng lẽ không coi là tu luyện sao?

6 tháng trước

Chương 18: Lanh chanh Hành Dương vương, dời lên tảng đá nện chân mình!

6 tháng trước

Chương 19: Thương Nguyệt Nữ Đế tính toán, ý muốn để Đại Tần cắt nhường lãnh thổ!

6 tháng trước

Chương 20: Hai vị Trảm Đạo cảnh cường giả! Thỏa hiệp quần thần!

6 tháng trước

Chương 21: Người tới! Nữ sung quân dịch đình làm nô, nam kéo ra ngoài chặt!

6 tháng trước

Chương 22: Thôn Thiên Ma Quán ra, Thánh Nhân khôi lỗi sơ hiển uy!

6 tháng trước

Chương 23: Ngu ngốc chi danh lại sáng tạo cái mới cao, điều chỉnh Thương Nguyệt công chúa

6 tháng trước

Chương 24: Cho Thương Nguyệt công chúa gieo xuống ma tộc ấn ký

6 tháng trước

Chương 25: Ma tộc ấn ký uy lực, Thương Nguyệt công chúa luân hãm

6 tháng trước

Chương 26: Chủ đánh chính là một cái tương phản

6 tháng trước

Chương 27: Thương Nguyệt Nữ Đế Giải Hồng Y, Đại Tần đạo đãi khách

6 tháng trước

Chương 28: Thương Nguyệt Nữ Đế Giải Hồng Y!

6 tháng trước

Chương 29: Cải trang vi hành, màu trắng khăn tay thêu hoa mai? Sẽ chơi!

6 tháng trước

Chương 30: Thanh Thanh: Không hổ là nhà ta bệ hạ!

6 tháng trước

Chương 31: Tiêu Dao Vương Tần Vô Cực, cổ quái thị nữ

6 tháng trước

Chương 32: Cưỡng đoạt thần đệ thị thiếp, thu hoạch được ngu ngốc ban thưởng: Bất Tử Thần Tuyền Thủy!

6 tháng trước

Chương 33: Tiêu Dao Vương bí mật, dị biến sinh

6 tháng trước

Chương 34: Trẫm không cho các nàng chết, ai dám để các nàng chết?

6 tháng trước

Chương 35: Tần Vô Cực bí mật, nguyên lai hắn đúng là. . .

6 tháng trước

Chương 36: Tới, để trẫm đo lường một chút thật giả

6 tháng trước

Chương 37: Phụ thuộc tiểu quốc cũng dám tạo phản? Toàn bộ chém giết, một tên cũng không để lại!

6 tháng trước

Chương 38: Toàn bộ hỏi chém! Không giải quyết được vấn đề, vậy liền giải quyết có vấn đề người!

6 tháng trước

Chương 39: Trẫm muốn để bọn hắn biết, Đại Tần, là trẫm!

6 tháng trước

Chương 40: Ngu ngốc ban thưởng: Tiên Khí Cửu Long trầm hương liễn! Giải Thiên Tuyết trầm luân

6 tháng trước

Chương 41: Công chúa điện hạ, ngươi cũng không muốn những hình ảnh này bị người khác nhìn thấy a?

6 tháng trước

Chương 42: Kỳ thật. . . Ta còn là càng ưa thích ngươi kiệt ngạo bất tuần dáng vẻ

6 tháng trước

Chương 43: Bệ hạ gần nhất giống như đối người vợ tình hữu độc chung

6 tháng trước

Chương 44: Thật sự là nghĩ không ra, ngươi vẫn là cái phổ tin nam

6 tháng trước

Chương 45: Quần thần: Hả? Có lớn dưa! Tiêu Dao Vương lại là. . .

6 tháng trước

Chương 46: Chạy được hòa thượng chạy không được miếu

6 tháng trước

Chương 47: Không có so sánh liền không có chênh lệch, lão tổ rời núi!

6 tháng trước

Chương 48: Trẫm là bất hiếu tử tôn? Lão tổ, ngài lời này có thể nói sớm!

6 tháng trước

Chương 49: Kêu cái gì lão tổ, gọi ta tiểu Thiên là được!

6 tháng trước

Chương 50: Mục nhi chuyên cần chính sự yêu dân, lão tổ ta à, coi trọng nhất ngươi!

6 tháng trước

Truyện liên quan