Logo
Biến Mất 20 Năm, Ta Trở Về Tức Mạnh Nhất Thiên Sư

Biến Mất 20 Năm, Ta Trở Về Tức Mạnh Nhất Thiên Sư

LLãnh Ngôn Leng Ngữ
223 ChươngĐang ra786 Lượt đọc0 / 10 (0 đánh giá)

Giới thiệu

【 vô địch văn 】 【 sảng văn 】 【 mạnh nhất thiên sư 】20 năm trước, năm gần 5 tuổi Trương Trạch bị lão giả thần bí mang đi, trở về lúc, mang theo vạn quỷ mà quay về, tức là mạnh nhất thiên sư, cũng là đương kim hiện thế còn sót lại Lục Địa Thần Tiên.

"Trương Trạch, ngươi bây giờ rốt cuộc mạnh cỡ nào?"

Đối mặt Long Hổ sơn thiên sư lão giả hiếu kì hỏi một chút, Trương Trạch vừa định muốn nói chuyện, ghé vào trên bả vai hắn quỷ anh ríu rít mở miệng:

"Thần Ma không ra, tiên nhân phía dưới vô địch, tiên nhân phía trên một đổi một."

Danh sách chương (223)

Chương 1: Thần kỳ thể màu cửa hàng

6 tháng trước

Chương 2: Ngươi cùng ta có duyên

6 tháng trước

Chương 3: Cho ta một đêm thời gian

6 tháng trước

Chương 4: Kuman Thong chết

6 tháng trước

Chương 5: Hàng đầu pháp sư

6 tháng trước

Chương 6: Nữ oa nhóm, đừng hốt hoảng

6 tháng trước

Chương 7: Chiến trường oán niệm không tiêu tan, sinh sôi dựng dục quỷ thần

6 tháng trước

Chương 8: Không có ta cho phép, ngươi trốn được sao

6 tháng trước

Chương 9: Tôn thượng người đâu

6 tháng trước

Chương 10: Hai cái hộ khẩu bản

6 tháng trước

Chương 11: Quỷ thần vs Tà Thần

6 tháng trước

Chương 12: Miệng nói tiếng người cổ trùng chi vương

6 tháng trước

Chương 13: Lửa ra vòng

6 tháng trước

Chương 14: Tôn thượng vì ta khắc hoạ

6 tháng trước

Chương 15: Trên trời dưới đất, Thần Ma không ra, tôn thượng đương thời thứ nhất

6 tháng trước

Chương 16: Ta đã đói đến nhanh ngực dán đến lưng

6 tháng trước

Chương 17: Tụng Mạt Thiện tựa như là bị cắn chết

6 tháng trước

Chương 18: 【 kết duyên bản 】

6 tháng trước

Chương 19: Ai dám nhao nhao đến tôn thượng, liền đợi đến bị ta thu thập

6 tháng trước

Chương 20: Ăn quỷ cơm

4 tháng trước

Chương 21: Không nên xu cát tị hung

4 tháng trước

Chương 22: Trương Trạch thể màu cửa hàng có ma!

4 tháng trước

Chương 23: Bị cái lão già mang theo yêu thích

4 tháng trước

Chương 24: Năm năm một lần, Đại Hạ linh dị giao lưu

4 tháng trước

Chương 25: Chơi chán, ngươi nên chết đi

4 tháng trước

Chương 26: Tử kiếp trùng sát

4 tháng trước

Chương 27: Hướng chết mà sinh, kéo dài thọ nguyên

4 tháng trước

Chương 28: Long Hổ sơn người tới

4 tháng trước

Chương 29: Long Hổ sơn trấn sơn thủ hộ linh bị ngoặt chạy

4 tháng trước

Chương 30: Ngay cả cừu nhân cơ hội luân hồi cũng không cho

4 tháng trước

Chương 31: Đó là cái tu ra Quỷ Vương vực Quỷ Vương

4 tháng trước

Chương 32: Sư huynh xuất thủ?

4 tháng trước

Chương 33: Sư huynh, thu cái này Quỷ Vương

4 tháng trước

Chương 34: A Tam thúc, quỷ bên trong hoàng đế

4 tháng trước

Chương 35: Đại Hạ ẩn tàng quá hơn cao thủ

4 tháng trước

Chương 36: Phụng dưỡng tôn thượng là vô thượng vinh quang

4 tháng trước

Chương 37: Con kia cương thi rốt cục xuất hiện sao

4 tháng trước

Chương 38: Lão già họm hẹm sinh nhật nhanh đến

4 tháng trước

Chương 39: Giao lưu đại hội phần thưởng, lục căn thanh tịnh đều phải lên tham lam

4 tháng trước

Chương 40: Nghịch thiên cải mệnh

4 tháng trước

Chương 41: Nghĩ lại sống thêm mấy năm

4 tháng trước

Chương 42: Tìm quỷ la bàn

4 tháng trước

Chương 43: Siêu việt Lục Địa Thần Tiên tồn tại?

4 tháng trước

Chương 44: Đến Tương Tây

4 tháng trước

Chương 45: Không cần liên hệ tôn thượng

4 tháng trước

Chương 46: Nuôi thi địa bên trong vị kia

4 tháng trước

Chương 47: Cản Thi phái xuất thủ

4 tháng trước

Chương 48: Phong thi quyết không dùng được rồi? !

4 tháng trước

Chương 49: Cản Thi phái thi tổ

4 tháng trước

Chương 50: Ta gọi Trương Trạch, là dự định đến hàng phục ngươi người

4 tháng trước

Truyện liên quan