Logo
Cẩm Y Vệ , Bắt Đầu Đánh Dấu Phong Thần Thối

Cẩm Y Vệ , Bắt Đầu Đánh Dấu Phong Thần Thối

ĐĐông Phương Cô Long
0 ChươngĐang ra379 Lượt đọc0 / 10 (0 đánh giá)

Giới thiệu

( sát phạt quả đoán ) ( giang hồ miếu đường ) ( suy luận phá án ) ( quyền mưu tranh đấu )

Xuyên qua đến cao võ Đại Sở vương triều, trở thành một tên Cẩm Y Vệ giáo úy.

Ngày đầu tiên đưa tin, thu hoạch được bắt thần hệ thống.

Vô luận là bắt giang hồ đại ma đầu, vẫn là phá án và bắt giam đại án, đều sẽ đạt được các loại tuyệt thế võ học cùng đan dược các loại ban thưởng.

Hàng Long Thập Bát Chưởng!

Kim Cương Bất Phôi Thần Công!

Cửu Dương Thần Công!

Như Lai Thần Chưởng!

Thiên Tàn Cước!

Từ bắt giang dương đại đạo, đến giám sát triều đình bách quan.

Triều đình đảng tranh, hoàng tử tranh vị.

Thân vương mưu phản, Tây Thục phản loạn.

Từng cái kinh thiên đại án bị phá lấy được, Hoàng Thiếu Kiệt cũng từ một cái Cẩm Y Vệ giáo úy một đường thăng làm Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ, trở thành mới kế vị nữ đế sủng ái nhất quyền thần.

Ta chính là Cẩm Y Vệ, trấn Sơn Hà, định Càn Khôn!

Danh sách chương (Đang cập nhật)

Truyện liên quan