Logo
Chế Tạo Thiên Cơ Các! Bắt Đầu Vạn Giới Kim Bảng

Chế Tạo Thiên Cơ Các! Bắt Đầu Vạn Giới Kim Bảng

TTàm Đậu Căn
357 ChươngHoàn Thành1783 Lượt đọc0 / 10 (0 đánh giá)

Giới thiệu

Thể Chất Bảng, Phù Lục Bảng, Động Thiên Bảng, Đấu Hồn Bảng, Thần Kiếm Bảng, Thần Hỏa Bảng, Yêu Thú Bảng, Thần Thực Bảng, Mệnh Cách Bảng, Tâm Pháp Bảng, Vô Thượng Thần Thông Bảng.

Lục Vân xuyên việt đến dị thế giới, cũng thức tỉnh ngón tay vàng thiên cơ hệ thống, do đó bắt đầu chế tạo Thiên Cơ Các.

Vào Thiên Cơ Các người, có thể dòm ngó thiên mệnh, có thể cầu cơ duyên, có thể hỏi Trường Sinh, có thể chứng vô địch. . .

Mệnh lý hữu thì vị tất hữu, mệnh lý vô thì lai thử cầu. —— tài có thể thông thiên.

Danh sách chương (357)

Chương 1: Bắt đầu chế tạo Thiên Cơ Các

5 tháng trước

Chương 2: Trước tiên cần phải trả thù lao

5 tháng trước

Chương 3: Đây là miệng không giải quyết được vấn đề, chỉ có bạo lực cùng giết chóc

5 tháng trước

Chương 4: Vui quá hóa buồn Già Tuyệt Thiên

5 tháng trước

Chương 5: Khiến người ta chấn động Vạn Giới Kim Bảng

5 tháng trước

Chương 6: Hỗn Độn Thanh Liên Thể cũng chỉ có thể xếp hạng thứ chín

5 tháng trước

Chương 7: Vạn Hóa Thôn Thiên Thể thứ tư, không thể tiến vào ba vị trí đầu

5 tháng trước

Chương 8: Thái Cổ Tru Thần Thể cùng Cấm Kỵ Thần Ma Thể

5 tháng trước

Chương 9: Hồng Y

5 tháng trước

Chương 10: Diệp Vân

5 tháng trước

Chương 11: Tu vi tăng nhiều

5 tháng trước

Chương 12: Khách không mời mà đến

5 tháng trước

Chương 13: Viêm nhi, ngươi đối với chỗ này, sao quen thuộc như thế, rõ như lòng bàn tay?

5 tháng trước

Chương 14: Không thể không nói, điện hạ thật là thần nhân vậy

5 tháng trước

Chương 15: Liền chúng ta điểm ấy của cải, còn chưa đủ người ta nhét kẽ răng ni

5 tháng trước

Chương 16: Muốn biết cái kia Long tung tích, ngươi muốn trả giá cái giá không nhỏ

5 tháng trước

Chương 17: Cái gọi là Thiên Cơ chi chủ, chính là bản các

5 tháng trước

Chương 18: Mẹ nó giời ạ, ngươi lễ phép không?

5 tháng trước

Chương 19: Có một thứ tình yêu, gọi là đồng thời nắm giữ. . .

5 tháng trước

Chương 20: Là Thiên Cơ Các các chủ đại nhân nói cho ta

5 tháng trước

Chương 21: Vạn hạnh, ta rốt cục bắt được

5 tháng trước

Chương 22: Thần toán đại nhân

5 tháng trước

Chương 23: Thần thể cùng siêu thần thể va chạm (có sửa chữa)

5 tháng trước

Chương 24: Thạch Nham, thực lực của ngươi, cũng chỉ đến như thế

5 tháng trước

Chương 25: Vì là Đại Thiên Kim Bảng làm chuẩn bị

5 tháng trước

Chương 26: Nàng chỉ điểm một kiếm, ta liền thất bại

5 tháng trước

Chương 27: Đại Thiên Kim Bảng chi phù lục bảng

5 tháng trước

Chương 28: Tổ phù vô duyên mười vị trí đầu

5 tháng trước

Chương 29: Người thứ mười —— Vạn Đạo Phong Thiên Phù

5 tháng trước

Chương 30: Người thứ bảy —— Vạn Tử Bất Diệt Phù

5 tháng trước

Chương 31: Người thứ năm —— Đạo Cổ Vũ Trụ Phù

5 tháng trước

Chương 32: Thứ tư cùng thứ ba

5 tháng trước

Chương 33: Đạo Tử Du

5 tháng trước

Chương 34: Đầu bảng

5 tháng trước

Chương 35: Cứu ta, cứu ta. . . Các chủ đại nhân, cứu ta. . .

5 tháng trước

Chương 36: Bản các đúng là có thể cứu ngươi

5 tháng trước

Chương 37: Hệ thống, bản các có cái không thuần thục ý nghĩ

5 tháng trước

Chương 38: Diệp gia người đến

5 tháng trước

Chương 39: Sư tử mở miệng lớn

5 tháng trước

Chương 40: Thiên Cơ thành

5 tháng trước

Chương 41: Thạch Nham; "Trong vòng mười chiêu, đem hắn đánh ngã, không phải vậy, coi như ta thua."

5 tháng trước

Chương 42: Tiểu tử, đợi đến lần này ra bí cảnh sau, liền đi Thương Khung giới Thiên Cơ Các nhìn

5 tháng trước

Chương 43: Chế tạo Thiên Cơ thành

5 tháng trước

Chương 44: Quân Mộng Trần gia nhập Thiên Cơ Các

5 tháng trước

Chương 45: Ca! Ngươi nói người Các chủ này đại nhân. . . Sẽ không chính là cái kia Thiên Cơ chi chủ chứ?

5 tháng trước

Chương 46: Ước chiến

5 tháng trước

Chương 47: Đại chiến

5 tháng trước

Chương 48: Hai đại phù lục va chạm (thượng)

5 tháng trước

Chương 49: Hai đại phù lục va chạm (hạ)

5 tháng trước

Chương 50: Đáng sợ hình ảnh

5 tháng trước

Truyện liên quan