Logo
Đấu Phá: Một Mình Ta Liền Có Thể Sáng Tạo Đấu Đế Gia Tộc!

Đấu Phá: Một Mình Ta Liền Có Thể Sáng Tạo Đấu Đế Gia Tộc!

TTứ Quý Như Đông
0 ChươngĐang ra254 Lượt đọc0 / 10 (0 đánh giá)

Giới thiệu

Xuyên việt Đấu Khí đại lục, có được Đấu Đế gia tộc hệ thống Chu Thần, vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm chưởng khống hết thảy... Lại không nghĩ nơi này nước có chút sâu:

Viễn Cổ Thôn Linh tộc, đến tột cùng là sinh trưởng ở địa phương này Đấu Đế gia tộc, vẫn là vực ngoại Tà tộc?

Đấu Đế huyết mạch kích phát, phải chăng cùng lượng tử dây dưa có quan hệ?

Tiêu gia Thiên giai, Địa giai đấu kỹ, đến tột cùng đi nơi nào?

Tiêu Viêm gia gia Tiêu Lâm, đến cùng là bị cái nào cái cừu gia trọng thương ly thế? Vì sao thẳng đến Tiêu Viêm trở thành Đấu Đế, đều không tìm được kẻ thù này?

Phần Viêm lão tổ, Đan Tháp lão tổ hai vị này cửu tinh Đấu Thánh cấp bậc đỉnh cao cường giả, lại là như thế nào vẫn lạc?

Vì sao Trung Châu cường tộc tại ngàn năm trước còn có thể cùng Viễn Cổ bát tộc tranh đoạt Đà Xá Cổ Đế Ngọc, nhưng tại ngàn năm sau, lại suy yếu liền một vị thất tinh Đấu Thánh đều cầm không ra?

Băng Hà cốc, Phong Lôi các, Vạn Kiếm các chờ kéo dài mấy trăm hơn ngàn năm thế lực, thật sẽ chỉ có một hai cái Đấu Tôn tọa trấn a?

Trung Châu tán tu Đấu Tôn làm sao nhiều như vậy? Không gian giao dịch hội chủ sử sau màn, đến cùng là ai?

Hồ tộc Yêu Thánh cốc, cùng Hạt Ma tam quỷ thành lập Vân Vũ tông, lại ở nơi nào?

Thái Hư Cổ Long nhất tộc, đến tột cùng có bao nhiêu Đấu Thánh trưởng lão?

Viễn Cổ Thiên Hoàng lại tại sao lại diệt vong?

"Ba cốc" bên trong Âm Cốc, vì sao có thể chỉ lo thân mình?

Danh sách chương (Đang cập nhật)

Truyện liên quan