Logo
Để Ngươi Thể Nghiệm Chức Nghiệp, Ngươi Đóng Vai Lãnh Đạo Tra Trường Học?

Để Ngươi Thể Nghiệm Chức Nghiệp, Ngươi Đóng Vai Lãnh Đạo Tra Trường Học?

ÁÁi Hồng Đích Hiên
0 ChươngĐang ra354 Lượt đọc0 / 10 (0 đánh giá)

Giới thiệu

【 đô thị + trực tiếp + sảng văn + hệ thống + nhân vật đóng vai + không nữ chính + chuyên chú sự nghiệp 】

Giang Dương xuyên qua đến thế giới song song, được tuyển chọn tham gia một cái cả nước trực tiếp chương trình truyền hình thực tế tiết mục 【 chức nghiệp sơ thể nghiệm 】

Yêu cầu người dự thi trong vòng một năm dùng một trăm khối tiền, tại thành thị khác biệt địa phương đóng vai khác biệt chức nghiệp, trải nghiệm cuộc sống khác!

Khiêu chiến thành công thì có thể đạt được một trăm triệu tiền mặt ban thưởng!

Giang Dương bắt đầu rút đến Địa Ngục độ khó tấm thẻ —— trường học!

【 đinh, chúc mừng túc chủ thức tỉnh chức nghiệp thể nghiệm hệ thống, phải chăng mở ra tân thủ gói quà 】

【 xen vào túc chủ không có làm ra phản ứng, hệ thống tự động mở ra 】

【 đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được lãnh đạo khí chất 】

【 đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được bình dị gần gũi khí chất 】

. . .

Giang Dương: Ai nói lãnh đạo không tính chức nghiệp?

Giang Dương: Đừng cầm cái này khảo nghiệm cán bộ, cái nào cán bộ chịu không được dạng này khảo nghiệm?

Chúng dân mạng: Đây là đóng vai? Đây là đặc meo là thật lãnh đạo đi!

Tiết mục tổ: Hảo hảo chức nghiệp khiêu chiến, ngươi làm sao làm cho thành lãnh đạo xuống thăm rồi? !

Danh sách chương (Đang cập nhật)

Truyện liên quan