Logo
Đế Triều Chi Chủ, Thực Lực Của Trẫm Là Toàn Triều Tổng Số!

Đế Triều Chi Chủ, Thực Lực Của Trẫm Là Toàn Triều Tổng Số!

GGiang Dư Vị Hàn
0 ChươngĐang ra372 Lượt đọc10 / 10 (2 đánh giá)

Giới thiệu

【 vô địch đế hoàng + cực hạn nghiền ép + toàn bộ hành trình bạo sảng! 】

Sở Dạ xuyên qua huyền huyễn dị thế, khởi đầu liền trở thành Thiên Võ đế triều hoàng đế bù nhìn.

"Keng! Vô thượng đế triều hệ thống đã khai mở!"

Đánh dấu triệu hoán ba ngàn Hắc Long ngự vệ, một trăm nghìn Long Võ quân đoàn! Thực lực càng là bằng toàn triều tổng số! Trực tiếp thu được Tôn giả cảnh đỉnh cao tu vi, 80 triệu ức lực lượng gia thân!

... . Phiên vương cắt cứ? Hậu trường tông môn?

Nước láng giềng nhìn trừng trừng? Toàn bộ nghiền ép xóa bỏ, chém giết hết thảy gian tặc phản loạn!

"Nghịch thiên vẫn còn có đường sống, nhưng nếu nghịch trẫm Thiên Võ đại đế... . . . Vậy liền chỉ có chết một đường!"

Danh sách chương (Đang cập nhật)

Truyện liên quan