Logo
Gia Tộc Tu Tiên: Ta Dùng Thủy Phân Thân Tại Trong Biển Làm Ruộng

Gia Tộc Tu Tiên: Ta Dùng Thủy Phân Thân Tại Trong Biển Làm Ruộng

NNguyệt Dạ Thần Ẩn
0 ChươngĐang ra396 Lượt đọc0 / 10 (0 đánh giá)

Giới thiệu

Tu tiên cần tài lữ pháp địa?

Đi trong biển rộng tìm đi! Nơi đó tất cả đều có.

Xuyên qua mà đến Trương Đạo Nhiên, lấy Hỗn Nguyên Châu ngưng tụ thủy linh phân thân, nuôi dưỡng hải thú, thống ngự Thủy tộc.

Đăng tiên giai đã mở ra!

. . .

Lệ Châu trai biển sở sinh linh khí châu, phẩm chất +1

. . .

Phân tích trong biển yêu thú thiên phú, kinh mạch hấp thu linh lực tốc độ +1

. . .

Theo nho nhỏ Song Nguyệt đảo, lại đến Vô Tận hải vực, Trương Đạo Nhiên từng bước thành lập được thuộc về mình trong biển tiên triều.

Danh sách chương (Đang cập nhật)

Truyện liên quan