Logo
Hồng Hoang: Ta Chính Là Luân Hồi Đạo Tôn

Hồng Hoang: Ta Chính Là Luân Hồi Đạo Tôn

ÁÁi Hát Khả Nhạc Đích Hổ Miêu
263 ChươngĐang ra1637 Lượt đọc0 / 10 (0 đánh giá)

Giới thiệu

Tô Thần xuyên qua Hồng Hoang, lấy Địa Đạo bảo vật Luân Hồi Tử Liên bản nguyên hoá hình.

Lúc này Hồng Hoang Thiên Đạo đã hiện ra, mà Địa Đạo lại còn tại thai nghén, nghĩ tới tương lai từ Thiên Đạo chúa tể Hồng Hoang, dẫn đến thế giới Hồng Hoang thoái hóa, vạn linh lại không khả năng chứng đạo.

Thế là, Tô Thần bằng biết trước tất cả bố cục, không tranh nhất thời mạnh yếu, chỉ tranh vạn cổ cao thấp.

Lấy năng lực bản thân tạo nên Luân Hồi, hoàn thiện Địa Đạo, nâng đỡ Nhân Đạo, áp chế Thiên Đạo, cuối cùng thống ngự Thiên Địa Nhân ba đạo, dẫn đầu Hồng Hoang tấn thăng vĩnh hằng đại thế giới, để vạn linh chúng sinh đều có hi vọng chứng đạo vĩnh hằng!

—— ——

Danh sách chương (263)

Chương 1: Xuyên qua Hồng Hoang, Luân Hồi Tử Liên

4 tháng trước

Chương 2: Hoá hình thiên kiếp, thôn phệ thiên lôi

4 tháng trước

Chương 3: Đi sâu vào hung thú đại bản doanh

4 tháng trước

Chương 4: Đại La hung thú, thi thể bảo tàng

4 tháng trước

Chương 5: Vạn lôi thiên phạt, công đức ngợi khen

4 tháng trước

Chương 6: Niềm vui ngoài ý muốn (cầu phiếu đề cử! )

4 tháng trước

Chương 7: Sáng tạo bí chữ "Hành", bảo vật Chỉ Xích!

4 tháng trước

Chương 8: Sen tím mảnh vỡ, bất hủ Kim Tiên

4 tháng trước

Chương 9: Huyền Quy tặng bảo

4 tháng trước

Chương 10: Lượng kiếp bộc phát, Ma tộc hành động

4 tháng trước

Chương 11: Long Hán đại kiếp kết thúc (tăng thêm cầu số liệu duy trì! )

4 tháng trước

Chương 12: Định Hải Châu, Đại La uỷ thác

4 tháng trước

Chương 13: Ma đạo tranh giành, công đức ngợi khen

4 tháng trước

Chương 14: Công Đức Kim Luân, khai sáng « Thần Tượng Trấn Ngục Kình »!

4 tháng trước

Chương 15: Tiên Thiên Thần Thánh đều xuất hiện, thời đại lớn tiến đến

4 tháng trước

Chương 16: Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề: Tiểu hữu cùng ta phương tây có duyên phận

4 tháng trước

Chương 17: Đại địa hành giả, núi lửa cơ duyên

4 tháng trước

Chương 18: Thánh Thú Bạch Hổ

4 tháng trước

Chương 19: Khôi phục thượng phẩm Tiên Thiên Thần Thánh

4 tháng trước

Chương 20: Công đức ngợi khen, Long Vương chủ động kết giao

4 tháng trước

Chương 21: Rung động Ngao Nhuận (cầu phiếu đề cử! )

4 tháng trước

Chương 22: Ngao Nhuận vô cùng bạo tay đưa tặng, Tiểu Bạch Long Ngao Liệt!

4 tháng trước

Chương 23: Đột phá Thái Ất, chưởng khống pháp tắc

4 tháng trước

Chương 24: Hồng Quân chứng đạo (cầu phiếu đề cử! )

4 tháng trước

Chương 25: Bàn Cổ chính tông tranh giành, Tổ Vu vs Tam Thanh

4 tháng trước

Chương 26: Diệt Thế Hắc Liên, hối hận Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề

4 tháng trước

Chương 27: Đế Tuấn vương đạo, Thái Nhất bá đạo!

4 tháng trước

Chương 28: Đạo tràng: Luân Hồi Sơn

4 tháng trước

Chương 29: Trở lại cực phẩm Tiên Thiên Thần Thánh!

4 tháng trước

Chương 30: Khai sáng « Bất Diệt Kinh », thăng hoa đạo quả!

4 tháng trước

Chương 31: Liên thủ chém giết Đại La

4 tháng trước

Chương 32: Khai sáng sát phạt thần thông

4 tháng trước

Chương 33: Tô Thần giảng đạo, thành lập thế lực bước đầu tiên

4 tháng trước

Chương 34: Ngộ đạo, tầm bảo, đánh giết

4 tháng trước

Chương 35: Phản sát Đại La, lạt thủ tồi hoa

4 tháng trước

Chương 36: Đại cơ duyên, đại thu hoạch! (tăng thêm! )

4 tháng trước

Chương 37: Hoa sen ngó sen trắng lá sen xanh, tam giáo nguyên lai là một nhà

4 tháng trước

Chương 38: Bất Chu quà tặng, thăng hoa đạo tâm

4 tháng trước

Chương 39: Nữ Oa: Ta bị tiệt hồ? (tăng thêm)

4 tháng trước

Chương 40: Truyền đạo dương mưu, chỗ ngồi tranh giành (cầu đề cử)

4 tháng trước

Chương 41: Tiên Thiên Hồ Lô, cùng quần hùng tranh!

4 tháng trước

Chương 42: Rung động các đại năng

4 tháng trước

Chương 43: Hồng Quân ra tay, kết nhân quả

4 tháng trước

Chương 44: Đế Tuấn lôi kéo, chúng cường người chủ động quan hệ thân thiết

4 tháng trước

Chương 45: Đăng đỉnh Bất Chu, Bàn Cổ quà tặng, Khai Thiên Cửu Thức!

4 tháng trước

Chương 46: Đột phá Đại La, đại đạo kiếp

4 tháng trước

Chương 47: Đạo quả mười hai phẩm, Hồng Hoang duy nhất!

4 tháng trước

Chương 48: Bạch Miêu Miêu so sánh Dương Mi cùng Hồng Quân

4 tháng trước

Chương 49: Tổ Vu Hậu Thổ

4 tháng trước

Chương 50: Luận đạo rung động, một quyền trấn Khoa Phụ

4 tháng trước

Truyện liên quan