Logo
Lĩnh Chủ: Từ Khai Thác Kỵ Sĩ Bắt Đầu

Lĩnh Chủ: Từ Khai Thác Kỵ Sĩ Bắt Đầu

KKhoái Nhạc Tựu Hành Kỳ Tha Vô Sở Vị
0 ChươngĐang ra231 Lượt đọc0 / 10 (0 đánh giá)

Giới thiệu

Mười tám tuổi trưởng thành, Verin lựa chọn trở thành kẻ khai thác, cầm lấy gia tộc cung cấp viện trợ, đi đến biên giới khai thác lãnh địa. Một bước một cái dấu chân, cuối cùng đem đi đến đỉnh phong.

Danh sách chương (Đang cập nhật)

Truyện liên quan