Logo
Nghe Khuyên Thành Đại Đế, Kinh Ngạc Đến Ngây Người Nữ Đế Sư Tôn

Nghe Khuyên Thành Đại Đế, Kinh Ngạc Đến Ngây Người Nữ Đế Sư Tôn

KKhốn Tại Thành Bảo Lý Đích Dương
153 ChươngĐang ra218 Lượt đọc0 / 10 (0 đánh giá)

Giới thiệu

Diệp Mộc ngoài ý muốn xuyên qua huyền huyễn thế giới, đã thức tỉnh nghe khuyên hệ thống, chỉ cần nghe đề nghị, liền sẽ thu hoạch khen thưởng.

Không chỉ có như thế, hắn còn bái nhập một cái tông môn bên trong, mà cái này cái tông môn tông chủ chính là trọng sinh Nữ Đế. . .

Kết quả là. . . Cả cái tông môn phong cách đều biến đến không đồng dạng.

"Đồ nhi, mặc dù ngươi không có linh căn, nhưng là nhiều chạy bộ, vẫn là có cơ hội bước vào tu tiên lộ"

"Đồ nhi, muốn tu vi cao hơn một tầng, ngươi liền cần minh tưởng bế quan. . ."

"Đồ nhi, cái này Hỏa Cầu thuật, tùy tiện lật qua chẳng phải có thể lĩnh ngộ!"

"Kiếm ý, kiếm ý thứ này không phải tùy tiện vung vẩy vài cái kiếm có thể lĩnh ngộ sao?" Tông chủ điên cuồng lắc lư, Diệp Mộc chi tiết làm theo. . .

"Đinh, chúc mừng ngươi hoàn thành đề nghị, thu hoạch được thần cấp Tẩy Tủy đan!"

"Đinh, chúc mừng ngươi hoàn thành đề nghị, thu hoạch được Bát Cửu Huyền Công!"

"Đinh: Chúc mừng ngươi hoàn thành đề nghị, thu hoạch được Tam Vị Chân Hỏa!"

Nhiều năm sau đi. . . Nữ Đế nhìn lấy thành tựu siêu phàm Diệp Mộc, mặt mũi tràn đầy đều là mộng bức. . . .

Danh sách chương (153)

Chương 1: Nghe khuyên hệ thống!

6 tháng trước

Chương 2: Thần cấp Tẩy Tủy Đan, luyện khí tứ tầng!

6 tháng trước

Chương 3: Minh tưởng vong thần, Bát Cửu Huyền Công

6 tháng trước

Chương 4: Thiên địa dị tượng, mọi người chấn kinh!

6 tháng trước

Chương 5: Tu vi đề thăng thẻ, Trúc Cơ chi cảnh!

6 tháng trước

Chương 6: Chấn kinh nữ đế, Hỏa Cầu Thuật!

6 tháng trước

Chương 7: Tam Vị Chân Hỏa, mọi người chấn kinh!

6 tháng trước

Chương 8: Thu đến đề nghị: Diệt sát Phù Vân tông đệ tử!

6 tháng trước

Chương 9: Nghiền ép Phù Vân tông đệ tử, Tiên Thiên Thánh Thai

6 tháng trước

Chương 10: Tự kỷ thiếu niên, Hứa Diễm!

6 tháng trước

Chương 11: Một kiếm ngang dọc ba ngàn châu, chấn kinh Hứa Diễm!

6 tháng trước

Chương 12: Lĩnh ngộ kiếm ý, chấn kinh Hứa Diễm

6 tháng trước

Chương 13: Tiên Thiên kiếm khí, Tiên Thiên Kiếm Thai

6 tháng trước

Chương 14: Địa Sát lão giả, một kiếm diệt chi

6 tháng trước

Chương 15: Hứa Diễm: Ta thật bị từ hôn rồi? ?

6 tháng trước

Chương 16: Nạp Lan Ngưng, giết bọn hắn!

6 tháng trước

Chương 17: Áp chế Nghiêm lão, mọi người chấn kinh!

6 tháng trước

Chương 18: Nghiêm lão tức giận, 100 trượng pháp tướng!

6 tháng trước

Chương 19: Pháp Thiên Tượng Địa, nghiền ép mọi người

6 tháng trước

Chương 20: Chân Long tinh huyết, thượng giới cường giả, Lâm lão xuất thủ!

6 tháng trước

Chương 21: Lạc Lộ: Ta người tê

6 tháng trước

Chương 22: Thần Tượng Trấn Ngục Kính, dung hợp Chân Long tinh huyết

6 tháng trước

Chương 23: Thiên Tinh tông. . .

6 tháng trước

Chương 24: Ngu Phong Thiên, Tiên Ma Thần Thể

6 tháng trước

Chương 25: Lạc Lộ: Cẩu tặc đúng là đồ nhi ta!

6 tháng trước

Chương 26: Thái Thượng Vong Tình Lục, kết Kim Đan

6 tháng trước

Chương 27: Kết không tì vết Kim Đan, đột phá Kim Đan

6 tháng trước

Chương 28: Lạc Lộ: Đại oan chủng đến rồi!

6 tháng trước

Chương 29: Diệp Mộc: Các ngươi cùng lên đi

6 tháng trước

Chương 30: Nghiền ép mọi người, Thiên Tinh tông chủ

6 tháng trước

Chương 31: Đan điền phá toái, tu vi mất hết

6 tháng trước

Chương 32: Thôn Thiên Ma Công, Thượng Cổ bí cảnh!

6 tháng trước

Chương 33: Thượng Cổ bí cảnh, Thiên giai khen thưởng

6 tháng trước

Chương 34: Chúng thiên kiêu tề tụ, thượng giới thiên kiêu!

6 tháng trước

Chương 35: Phách lối Tinh La thánh tử!

6 tháng trước

Chương 36: Hoảng sợ Tinh La thánh tử, bí cảnh mở ra

6 tháng trước

Chương 37: Tiến vào bí cảnh, Hoàng Tuyền Đại Đế, Lục Đạo Luân Hồi Quyền!

6 tháng trước

Chương 38: Táng Thiên Quyết, Hoàng Tuyền Kiếm Pháp

6 tháng trước

Chương 39: Tiến vào thượng vực bí cảnh, Thu Văn. . .

6 tháng trước

Chương 40: Diệp Mộc: Ta bằng sinh thích nghe nhất lấy đề nghị!

6 tháng trước

Chương 41: Thiên Kiêu bảng hạng 3, Ngu Phong Thiên, ngẫu nhiên gặp Hứa Diễm!

6 tháng trước

Chương 42: Thiên Kiêu bảng phía trên Hứa Diễm, là Diệp Mộc sư đệ? ?

6 tháng trước

Chương 43: Ngu Phong Thiên, cũng là Diệp Mộc sư muội?

6 tháng trước

Chương 44: Long hóa, nghiền ép Long Vũ Thiên!

6 tháng trước

Chương 45: Tiên giới. . . Người đến !

6 tháng trước

Chương 46: Tinh La nhị trưởng lão, Lạc Lộ buông xuống!

6 tháng trước

Chương 47: Đệ tử, bái kiến sư tôn!

6 tháng trước

Chương 48: Mọi người chấn kinh, nhị trưởng lão đưa ra nghi vấn

6 tháng trước

Chương 49: Thượng vực bí cảnh kết thúc, tiến về Tiên giới!

6 tháng trước

Chương 50: Đi vào Tinh La thánh địa, Lạc Lộ người đã tê

6 tháng trước
/ 4

Truyện liên quan