Logo
Nữ Phụ Phản Công Ngược Tâm Tra Nam

Nữ Phụ Phản Công Ngược Tâm Tra Nam

HHoa Hướng Dương Màu Trắng
139 ChươngĐang ra1321 Lượt đọc10 / 10 (1 đánh giá)

Giới thiệu

Tâm Tâm gặp hệ thống 07, biết được mình đã hôn mê sâu, không thể tỉnh lại vì linh hồn đã thoát khỏi thân xác.

Vậy nên cô và hệ thống cùng nhau xuyên qua các thế giới để làm nhiệm vụ, giúp nữ phụ nghịch tập, có được nhân sinh tốt hơn, đồng thời phải vả mặt hết thảy mọi người, nhất là nữ chính, sau đó là ngược nam chính và báo thù cho nữ phụ.

Sau mỗi nhiệm vụ thành công, cô sẽ được thưởng điểm, tích lũy được 1000 điểm sẽ nhận được một cơ hội ước nguyện.

Thế giới 1:

Nữ phụ thanh mai và nam chủ trúc mã bên nhau từ nhỏ. Nữ phụ thích nam chủ nhưng nam chủ không yêu cô mà yêu nữ chủ.

Sau này vì hiểu lầm, vì cách trở, nam chính và nữ chính chia tay nhau tách ra. Nam chủ trong lúc đau khổ, đã nhận lời tỏ tình của nữ phụ thanh mai.

5 năm sau, khi hai người chuẩn bị làm đám cưới, đột nhiên nữ chủ quay về, giải thích hiểu lầm.

Nam chủ nói với nữ phụ, cô chỉ là đang đi mượn tình yêu của nữ chủ.

Hiện giờ, nữ chủ đã quay trở lại, tình yêu đi mượn này cần phải được trả lại cho chính chủ.

Tâm Tâm xuyên đến, làm nam chủ nhận ra người hắn yêu thực ra không phải nữ chủ mà

Danh sách chương (139)

Chương 1: Nữ phụ thanh mai 1

4 tháng trước

Chương 2: Nữ phụ thanh mai 2

4 tháng trước

Chương 3: Nữ phụ thanh mai 3

4 tháng trước

Chương 4: Nữ phụ thanh mai 4

4 tháng trước

Chương 5: Nữ phụ thanh mai 5

4 tháng trước

Chương 6: Nữ phụ thanh mai 6

4 tháng trước

Chương 7: Nữ phụ thanh mai 7

4 tháng trước

Chương 8: Nữ phụ thanh mai 8

4 tháng trước

Chương 9: Nữ phụ thanh mai 9

4 tháng trước

Chương 10: Nữ phụ thanh mai 10

4 tháng trước

Chương 11: Nữ phụ thanh mai 11

4 tháng trước

Chương 12: Nữ phụ thanh mai 12

4 tháng trước

Chương 13: Nữ phụ thanh mai 13

4 tháng trước

Chương 14: Nữ phụ thanh mai 14

4 tháng trước

Chương 15: Nữ phụ thanh mai 15

4 tháng trước

Chương 16: Nữ phụ thanh mai 16

4 tháng trước

Chương 17: Nữ phụ thanh mai 17

4 tháng trước

Chương 18: Nữ phụ thanh mai 18

4 tháng trước

Chương 19: Nữ phụ thanh mai 19

4 tháng trước

Chương 20: Nữ phụ thanh mai 20

4 tháng trước

Chương 21: Nữ phụ thanh mai 21

4 tháng trước

Chương 22: Nữ phụ thanh mai 22

4 tháng trước

Chương 23: Nữ phụ thanh mai 23

4 tháng trước

Chương 24: Nữ phụ thanh mai 24

4 tháng trước

Chương 25: Nữ phụ thanh mai 25

4 tháng trước

Chương 26: Nữ phụ thanh mai 26

4 tháng trước

Chương 28: Nữ phụ thanh mai 28

4 tháng trước

Chương 29: Nữ phụ thanh mai 29

4 tháng trước

Chương 30: Nữ phụ thanh mai 30

4 tháng trước

Chương 31: Nữ phụ thanh mai 31

4 tháng trước

Chương 32: Nữ phụ thanh mai 32

4 tháng trước

Chương 33: Nữ phụ thanh mai 33

4 tháng trước

Chương 35: Nữ phụ thanh mai 35

4 tháng trước

Chương 36: Nữ phụ thanh mai 36

4 tháng trước

Chương 37: Nữ phụ thanh mai 37

4 tháng trước

Chương 38: Nữ phụ thanh mai 38

4 tháng trước

Chương 39: Nữ phụ thanh mai 39

4 tháng trước

Chương 40: Nữ phụ thanh mai 40

4 tháng trước

Chương 41: Nữ phụ thanh mai 41

4 tháng trước

Chương 42: Nữ phụ thanh mai 42

4 tháng trước

Chương 43: Nữ phụ thanh mai 43

4 tháng trước

Chương 44: Nữ phụ thanh mai 44

4 tháng trước

Chương 45: Nữ phụ thanh mai 45

4 tháng trước

Chương 46: Nữ phụ thanh mai 46

4 tháng trước

Chương 47: Nữ phụ thanh mai 47

4 tháng trước

Chương 48: Nữ phụ thanh mai 48

4 tháng trước

Chương 49: Nữ phụ thanh mai 49

4 tháng trước

Chương 50: Nữ phụ thanh mai 50

4 tháng trước

Chương 51: Nữ phụ thanh mai 51

4 tháng trước

Chương 52: Nữ phụ thanh mai 52

4 tháng trước
/ 3

Truyện liên quan