Logo
Ta Nói Bừa Công Pháp, Các Ngươi Làm Sao Đều Thành Đại Đế

Ta Nói Bừa Công Pháp, Các Ngươi Làm Sao Đều Thành Đại Đế

PPhong Yên Túy
0 ChươngĐang ra388 Lượt đọc0 / 10 (0 đánh giá)

Giới thiệu

Trần Hiên xuyên việt đến Huyền Thiên đại lục, không cách nào tu luyện hắn lại ngoài ý muốn giác tỉnh thu đồ thì mạnh lên hệ thống.

Vì mạnh lên, hắn bắt đầu lừa dối thu đồ, sẽ không công pháp, hắn thì nói bừa.

Vạn vạn không nghĩ đến, các đệ tử của hắn tất cả đều đã luyện thành.

Trăm năm về sau, Trần Hiên nhìn lấy các đệ tử cả đám đều trở thành Vô Thượng Đại Đế, hắn kinh cảm khái nói: "Ta nói bừa công pháp, các ngươi làm sao đều thành Đại Đế."

Danh sách chương (Đang cập nhật)

Truyện liên quan