Logo
Tam Quốc: Người Ở Tây Vực, Bắt Đầu Giết Về Lạc Dương!

Tam Quốc: Người Ở Tây Vực, Bắt Đầu Giết Về Lạc Dương!

ĐĐông Hán Mạt Niên Phân Tam Quốc
0 ChươngĐang ra364 Lượt đọc0 / 10 (0 đánh giá)

Giới thiệu

Cuối thời Đông Hán, Đoàn Tu ký ức thức tỉnh.

Thời gian lúc Quang Hòa sáu năm, mà vị trí của chỗ hắn, nhưng còn xa ở Ngọc Môn Quan bên ngoài ngàn dặm Tha Càn thành.

Nguyên lai mười lăm năm trước, ba ngàn Đại Hán lương gia tử, mang theo sứ mệnh xa phó quan ngoại, muốn khai thông con đường tơ lụa.

Bây giờ một toà cô thành, ba ngàn lương gia tử không đủ hai trăm.

Mắt thấy Trung Nguyên sắp tiến vào đại tranh thế gian, vì trong lòng chí hướng Đoàn Tu, suất lĩnh dưới trướng lính già, hung hãn trở về Trung Nguyên!

Danh sách chương (Đang cập nhật)

Truyện liên quan