Logo
Tam Quốc: Ta Là Trương Liêu Giết Địch Liền Trở Nên Mạnh Mẽ

Tam Quốc: Ta Là Trương Liêu Giết Địch Liền Trở Nên Mạnh Mẽ

CCông Tử Doanh Cao
0 ChươngHoàn Thành326 Lượt đọc0 / 10 (0 đánh giá)

Giới thiệu

Trương Liêu sống lại ở Từ Châu cuộc chiến, cùng Lữ Bố làm lộn tung lên, may mà thức tỉnh giết địch thăng cấp hệ thống, bắt đầu đến Bá Vương truyền thừa.

Cưỡng bức Lữ Bố làm vật biểu tượng, trực tiếp tru diệt Lưu Quan Trương.

Đại bại Tào Tháo. Từ đây thế gian có thêm một cái sát thần.

Làm tam anh chết trận, ngũ hổ bại vong, thiên hạ lại không ngũ tử lương tướng.

Ngoại trừ thế giới hủy diệt, không ai có thể ngăn cản hắn mở rộng.

Tào Tháo chí tử đều đang cảm thán: Đã sinh Tháo, sao lại sinh Liêu?

Danh sách chương (Đang cập nhật)

Truyện liên quan