Logo
Tam Quốc: Tào Gia Bạo Quân, Bắt Đầu Tru Diệt Tư Mã Ý

Tam Quốc: Tào Gia Bạo Quân, Bắt Đầu Tru Diệt Tư Mã Ý

HHỏa Thần Chu Tước
254 ChươngHoàn Thành1612 Lượt đọc0 / 10 (0 đánh giá)

Giới thiệu

Tào Hưu xuyên việt Quan Độ chiến trường, đúng lúc gặp Nhan Lương khiêu chiến, Tào Hưu chặn ngang Quan Vũ chém Nhan Lương, khiếp sợ Tào Tháo.

Tào Tháo cười khẽ: Tào gia có Kỳ Lân nhi, cô nằm đều có thể thắng. Chỉ có tiểu tử này ham muốn cùng cô như thế, khiến người ta rất đau đầu.

Lưu Bị nức nở nói: Tào Hưu cướp ta Vân Trường, đoạt ta Tử Long, liền Phượng Sồ cũng bay đi, thù này không đội trời chung.

Lưu Hiệp một mặt nịnh nọt: Đại tướng quân, nếu không ngươi đến làm hoàng đế, vương miện quá nặng, trẫm thực sự là không chịu nổi.

Chân Mật ánh mắt mê ly: "Phu quân giỏi quá, thiếp thân quá yêu thích!"

Danh sách chương (254)

Chương 1: Tru diệt Tư Mã Ý

6 tháng trước

Chương 2: Ta bá phụ là Tào Tháo

6 tháng trước

Chương 3: Khoa cử luận, Tào Tháo khiếp sợ!

6 tháng trước

Chương 4: Chặn ngang Quan Vũ, chém giết Nhan Lương!

6 tháng trước

Chương 5: Tào Hưu thăng quan, chỉ huy Hổ Báo kỵ!

6 tháng trước

Chương 6: Hứa Du bối rối, Tào Tháo làm sao biết Ô Sào?

6 tháng trước

Chương 7: Tập kích Ô Sào, chém giết Thuần Vu Quỳnh!

6 tháng trước

Chương 8: Viên Thiệu khiếp sợ, vui quá hóa buồn!

6 tháng trước

Chương 9: Viên Thiệu, Tào Hưu chờ đợi ở đây đã lâu !

6 tháng trước

Chương 10: Bốn trận chiến bốn nhanh, hoàn toàn thắng lợi!

6 tháng trước

Chương 11: Lạc Thần Chân Mật

6 tháng trước

Chương 12: Cùng Chân Mật lăn rừng cây nhỏ

6 tháng trước

Chương 13: Cưới Chân Mật

6 tháng trước

Chương 14: Ta muốn ngựa Xích Thố

6 tháng trước

Chương 15: Trương Xuân Hoa ghen

6 tháng trước

Chương 16: Tru diệt Hứa Du

6 tháng trước

Chương 17: Lại tăng quan, phong Quan Quân Hầu!

6 tháng trước

Chương 18: Hoàng đế muốn lung lạc Tào Hưu

6 tháng trước

Chương 19: Tư Mã Phòng tức giận đến thổ huyết

6 tháng trước

Chương 20: Hoàng đế phải gả tỷ cho Tào Hưu

6 tháng trước

Chương 21: Công chúa mỹ nhân kế!

6 tháng trước

Chương 22: Tào Hưu đính hôn

6 tháng trước

Chương 23: Tào Hưu chiến Quan Vũ, cướp ngựa Xích Thố!

6 tháng trước

Chương 24: Quan Vũ quy thuận

6 tháng trước

Chương 25: Mẫu thân quan tâm

6 tháng trước

Chương 26: Khổng Dung tức giận đến thổ huyết!

6 tháng trước

Chương 27: Tào Tháo khiếp sợ, Tào Hưu thành phá gia chi tử

6 tháng trước

Chương 28: Tào Tháo cầu muốn vào cỗ!

6 tháng trước

Chương 29: Tào Hưu được Thanh Công kiếm!

6 tháng trước

Chương 30: Hoàng đế chỗ dựa, điên cuồng làm mất mặt!

6 tháng trước

Chương 31: Một làn sóng phất nhanh, Tào Tháo khiếp sợ!

6 tháng trước

Chương 32: Tư Mã Phòng bãi quan, lưu vong ba ngàn dặm!

6 tháng trước

Chương 33: Tào Hưu lại thăng quan, thành lập thành viên nòng cốt!

6 tháng trước

Chương 34: Cùng công chúa hẹn hò

6 tháng trước

Chương 35: Đào Tào Tháo góc tường

6 tháng trước

Chương 36: Thu phục Giả Hủ

6 tháng trước

Chương 37: Hổ Báo kỵ thăng cấp

6 tháng trước

Chương 38: Mã bên trong tam bảo, Tào Tháo khiếp sợ!

6 tháng trước

Chương 39: Chân Mật mang thai

6 tháng trước

Chương 40: Chân Mật động tình

6 tháng trước

Chương 41: Thần y Hoa Đà

6 tháng trước

Chương 42: Hoa Đà cướp vì là Tào Hưu hiệu lực!

6 tháng trước

Chương 43: Tào Hưu đại hôn, đón dâu!

6 tháng trước

Chương 44: Đêm động phòng hoa chúc

6 tháng trước

Chương 45: Chinh phục công chúa

6 tháng trước

Chương 46: Rồng vào biển rộng, Nam Dương thái thú!

6 tháng trước

Chương 47: Hoàng đế bối rối, làm sao chúng bạn xa lánh ?

6 tháng trước

Chương 48: Thu phục Chu Thương

6 tháng trước

Chương 49: Gia Cát Lượng khiếp sợ!

6 tháng trước

Chương 50: Đưa Gia Cát Lượng mười vạn chi hỏa tiễn!

6 tháng trước

Truyện liên quan