Logo
Thành Tiên, Từ Thu Phế Phẩm Bắt Đầu

Thành Tiên, Từ Thu Phế Phẩm Bắt Đầu

LLý Quân Bạch
0 ChươngĐang ra258 Lượt đọc0 / 10 (0 đánh giá)

Giới thiệu

Hệ thống + tu tiên + vạn giới tranh hùng

Lâm Thần xuyên qua đến tu tiên thế giới, rốt cục đã thức tỉnh mình kim thủ chỉ. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới, kim thủ chỉ không phải đánh dấu hệ thống, không phải cuộc đời máy mô phỏng, vậy mà lại là "Phế phẩm" thu về hệ thống.

Từ đây, Lâm Thần lại bắt đầu tại Tu Tiên Giới thu "Phế phẩm" thời gian, cái gì quá thời hạn linh đan, hư hao pháp bảo, không trọn vẹn thuật pháp, hết thảy lấy ra a ngươi!

Danh sách chương (Đang cập nhật)

Truyện liên quan