Logo
Thế Giới Yêu Ma: Mỗi Ngày Thu Hoạch Được Một Cái Kỹ Năng Điểm

Thế Giới Yêu Ma: Mỗi Ngày Thu Hoạch Được Một Cái Kỹ Năng Điểm

HHồng Đường Tân Phân
202 ChươngĐang ra755 Lượt đọc0 / 10 (0 đánh giá)

Giới thiệu

【 cực đạo lưu + cơ bắp + sát phạt quả đoán + trường sinh + đơn nữ chính 】

Xuyên qua đến tận thế loạn thế, phản loạn nổi lên bốn phía, yêu ma hoành hành, quỷ dị mọc thành bụi!

Trương Nguyên phát hiện mình đã thức tỉnh giao diện thuộc tính, mỗi ngày có thể đạt được một cái kỹ năng điểm.

Người khác tu luyện 'Long Ngâm Kim Chung Tráo' cần sáu mươi năm đại thành, mà ta chỉ cần một tháng...

Vạn võ học, quy về một thân, vô hạn tiến hóa!

Cửu Âm thần công, Đại Nhật Như Lai Công, Thiên Ma Thần Thể, không chỉ có thể tu luyện tới viên mãn, còn có thể tiếp tục dung hợp!

Trương Nguyên bằng vào cố gắng của mình... Một bước một cái dấu chân, quét ngang toàn bộ thế giới.

Danh sách chương (202)

Chương 1: Đại Tuyết Quốc

5 tháng trước

Chương 2: Hộ viện

5 tháng trước

Chương 3: Cự tuyệt

5 tháng trước

Chương 4: Thiết Chỉ Ưng Trảo Công

5 tháng trước

Chương 5: Võ giả

5 tháng trước

Chương 6: Đi trộm

5 tháng trước

Chương 7: Chung Hiếu

5 tháng trước

Chương 8: Giết người

5 tháng trước

Chương 9: Hổ Quyền

5 tháng trước

Chương 10: Truyền nghề

5 tháng trước

Chương 11: Cảnh giới

5 tháng trước

Chương 12: Thiên phú

5 tháng trước

Chương 13: Độc Xà Bang

5 tháng trước

Chương 14: Gặp quỷ

5 tháng trước

Chương 15: Nữ nhân

5 tháng trước

Chương 16: Làm khách

5 tháng trước

Chương 17: Thu hoạch

5 tháng trước

Chương 18: Nguy cơ

5 tháng trước

Chương 19: Chợ quỷ

5 tháng trước

Chương 20: Luyện công

5 tháng trước

Chương 21: Bạc giả

5 tháng trước

Chương 22: Làm khó dễ

5 tháng trước

Chương 23: Đánh lén

5 tháng trước

Chương 24: Kịch chiến

5 tháng trước

Chương 25: Ra mắt

5 tháng trước

Chương 26: Man Ngưu Kình

5 tháng trước

Chương 27: Một tháng

5 tháng trước

Chương 28: Sát tâm từ lên

5 tháng trước

Chương 29: Bang chủ Ngụy Lương

5 tháng trước

Chương 30: Hồi Xuân Công

5 tháng trước

Chương 31: Sói đói

5 tháng trước

Chương 32: Quỷ Vụ

5 tháng trước

Chương 33: Trảm Yêu Ti

5 tháng trước

Chương 34: Tạc Lôi Bang

5 tháng trước

Chương 35: Du Vinh

5 tháng trước

Chương 36: Thanh lâu

5 tháng trước

Chương 37: Hoài nghi

5 tháng trước

Chương 38: Thăm dò

5 tháng trước

Chương 39: Đột phá Luyện Cốt cảnh

5 tháng trước

Chương 40: Đồ tể

5 tháng trước

Chương 41: Bạch Sương mất tích

5 tháng trước

Chương 42: Lòng dạ rắn rết

5 tháng trước

Chương 43: Thương hương tiếc ngọc

5 tháng trước

Chương 44: Sống mái với nhau

5 tháng trước

Chương 45: Giết Ngụy Lương

5 tháng trước

Chương 46: Trương hương chủ

5 tháng trước

Chương 47: Khiêu khích

5 tháng trước

Chương 48: Đoạn Tục Cao

5 tháng trước

Chương 49: Cất giấu nguy hiểm

5 tháng trước

Chương 50: Ăn tết

5 tháng trước

Truyện liên quan