Logo
Tiêu Rồi! Đại Phản Diện Bị Nam Chủ Giam Cầm

Tiêu Rồi! Đại Phản Diện Bị Nam Chủ Giam Cầm

PPiggrils (Nhi)
55 ChươngĐang ra556 Lượt đọc9.5 / 10 (2 đánh giá)

Giới thiệu

Thể loại: Xuyên nhanh, Đam mỹ, Giam cầm

Nguyễn Trường Nam bất hạnh gặp tai nạn xe cộ trên đường, ngay giữa ranh giới sinh tử, cậu đụng phải một trò chơi kì lạ, nhưng cậu cần phải tham gia để có thể tồn tại.

Nếu muốn tỉnh lại, cậu cần tích luỹ một số điểm tương ứng, nhưng ngược lại, nếu âm điểm tới giới hạn nào đó, cậu cũng vĩnh viễn mất đi sinh mệnh.

Danh sách chương (55)

Chương 1: Hối Hận

4 tháng trước

Chương 2: Trò chơi phản diện

4 tháng trước

Chương 3: Thế giới 1 : Bá Đạo Tổng Tài

4 tháng trước

Chương 4: Bá đạo tổng tài

4 tháng trước

Chương 5: Bá đạo tổng tài

4 tháng trước

Chương 6: Bá đạo tổng tài

4 tháng trước

Chương 7: Bá đạo tổng tài

4 tháng trước

Chương 8: Bá đạo tổng tài

4 tháng trước

Chương 9: Bá đạo tổng tài

4 tháng trước

Chương 10: Bá đạo tổng tài

4 tháng trước

Chương 11: Bá đạo tổng tài

4 tháng trước

Chương 12: Bá đạo tổng tài

4 tháng trước

Chương 13: Bá đạo tổng tài

4 tháng trước

Chương 14: Bá đạo tổng tài

4 tháng trước

Chương 15: Bá đạo tổng tài

4 tháng trước

Chương 16: Bá đạo tổng tài

4 tháng trước

Chương 17: Bá đạo tổng tài

4 tháng trước

Chương 18: Bá đạo tổng tài

4 tháng trước

Chương 19: Bá đạo tổng tài

4 tháng trước

Chương 20: Bá đạo tổng tài

4 tháng trước

Chương 21: Bá đạo tổng tài

4 tháng trước

Chương 22: Bá đạo tổng tài

4 tháng trước

Chương 23: Bá đạo tổng tài

4 tháng trước

Chương 24: Bá đạo tổng tài

4 tháng trước

Chương 25: Bá đạo tổng tài

4 tháng trước

Chương 26: Bá đạo tổng tài

4 tháng trước

Chương 27: Bá đạo tổng tài

4 tháng trước

Chương 28: Bá đạo tổng tài

4 tháng trước

Chương 29: Bá đạo tổng tài

4 tháng trước

Chương 30: Bá đạo tổng tài

4 tháng trước

Chương 31: Bá đạo tổng tài

4 tháng trước

Chương 32: Demo

4 tháng trước

Chương 33: Thế giới 2

4 tháng trước

Chương 34: Thế giới 2

4 tháng trước

Chương 35: Thế giới 2

4 tháng trước

Chương 36: Thế giới 2

4 tháng trước

Chương 37: Thế giới 2

4 tháng trước

Chương 38: Thế giới 2

4 tháng trước

Chương 39: Thế giới 2

4 tháng trước

Chương 40: Thế giới 2

4 tháng trước

Chương 41: Thế giới 2

4 tháng trước

Chương 42: Thế giới 2

4 tháng trước

Chương 43: Thế giới 2

4 tháng trước

Chương 44: Thế giới 2

4 tháng trước

Chương 45: Thế giới 2

4 tháng trước

Chương 46: Thế giới 2

4 tháng trước

Chương 47: Thế giới 2

4 tháng trước

Chương 48: Thế giới 2

4 tháng trước

Chương 49: Thế giới 2

4 tháng trước

Chương 50: Thế Giới 2

4 tháng trước
/ 2

Truyện liên quan