Logo
Toàn Dân Lĩnh Chủ: Bắt Đầu Một Viên Thế Giới Thụ

Toàn Dân Lĩnh Chủ: Bắt Đầu Một Viên Thế Giới Thụ

CChân Thực Huyễn Tưởng
146 ChươngĐang ra1070 Lượt đọc0 / 10 (0 đánh giá)

Giới thiệu

Tần Mục xuyên việt Lam Tinh, vốn cho là có thể bằng vào trí nhớ của kiếp trước đi lên nhân sinh đỉnh phong, lại đột nhiên phát hiện đây là một cái toàn dân lĩnh chủ thế giới.

Lam Tinh nhân loại ở sau khi thành niên, có thể đăng nhập một cái tên là Vô Tận Đại Lục địa phương, cùng đến từ chư thiên vạn giới vô số lĩnh chủ tiến hành tranh bá, truy cầu chí cao vô thượng lực lượng.

Xuyên việt mà đến Tần Mục, phát hiện mình mang tới hạt giống, lại có thể trồng ra một viên huyễn tưởng Thế Giới Thụ, mà bên ngoài kết xuất Huyễn Tưởng Quả càng là có thể mở ra các loại các dạng bảo vật.

"Keng! Ngươi sử dụng Huyễn Tưởng Quả, thu được 13 giai Thiên Sứ binh chủng một vị!"

"Keng! Ngươi sử dụng Huyễn Tưởng Quả, thu được Kim Sắc Truyền Thuyết Cấp Anh Hùng!"

"Keng! Ngươi sử dụng Huyễn Tưởng Quả, thu được Kim Sắc Truyền Thuyết Cấp lãnh địa kiến trúc đồng giá trao đổi bình đài!"

"Keng! Ngươi sử dụng Huyễn Tưởng Quả, thu được Thế Giới Bổn Nguyên một luồng!"

". . ."

Bằng vào huyễn tưởng Thế Giới Thụ, Tần Mục một đường hát vang tiến mạnh, cuối cùng đứng ở Vô Tận Đại Lục Chi Đỉnh.

Vô Tận Đại Lục vật phẩm, phẩm chất từ thấp đến cao là màu trắng phổ thông, lục sắc ưu tú, lam sắc hoàn hảo, tử sắc Sử Thi, Kim Sắc Truyền Thuyết.

Binh chủng: 1 giai-4 giai (cấp thấp binh chủng), 5 giai-8 giai (trung cấp binh chủng) 9 giai-12 giai (cao cấp binh chủng) 13 giai-14 giai (đỉnh cấp binh chủng)

Chênh lệch 3 giai trở lên, binh chủng cấp thấp không gây ra sát thương đối với cấp cao

Giới thiệu thế giới quan (NÊN ĐỌC):

Vô Tận Đại Lục, là nơi chư thiên vạn giới chủng tộc có thể đến, chinh chiến, cướp đoạt...

Nhân loại gia nhập muộn, nên ngoài lĩnh chủ chi tâm, còn có 10 lần phục sinh (không hề nhiều, vì mỗi lần đầu tiên đến [lần đầu tiên khi tròn 18 tuổi và lần đầu tiên sau khi chết]), đều là ngẫu nhiên, nên có khi rơi vào giữa đám quái vật...

Thường không ai sử dụng lĩnh chủ chi tâm luôn, vì dùng không đúng chỗ, sau khi chết phục sinh ở lĩnh chủ lãnh địa, coi như phí 10 lần phục sinh, cho nên thường sẽ dùng 10 lần đầu phục sinh để tìm kiếm vị trí tốt, hoặc chiêu mộ thuộc hạ xong xuôi, rồi mới chọn vị trí để xếp đặt lãnh địa

10 lần chết xong thì trở về địa cầu, mất đi tư cách đến Vô Tận Đại Lục

main ngay từ đầu đã có vợ nuôi từ bé

vừa đọc vừa up nhé

Danh sách chương (146)

Chương 1: Toàn dân lĩnh chủ thế giới

6 tháng trước

Chương 2: Hài lòng bắt đầu

6 tháng trước

Chương 3: Huyễn tưởng Thế Giới Thụ

6 tháng trước

Chương 4: Huyễn Tưởng Quả, Lục Giai binh chủng

6 tháng trước

Chương 5: Chiêu mộ nông dân, thu thập tài nguyên

6 tháng trước

Chương 6: Huyễn Mộng lĩnh, cấp tốc phát triển

6 tháng trước

Chương 7: Tiểu Hoa Yêu binh doanh bản vẽ

6 tháng trước

Chương 8: Vô Tận Chi Thành

6 tháng trước

Chương 9: Thần bí Tinh Linh thiếu nữ (cảm ơn 1372 6 độc giả đại đại khen thưởng )

6 tháng trước

Chương 10: Lãnh địa đại kiến tạo

6 tháng trước

Chương 11: Kim tệ tài nguyên điểm căn cứ

6 tháng trước

Chương 12: Chiến đấu bắt đầu

6 tháng trước

Chương 13: Đại lượng tài nguyên vào sổ, bạch sắc Phi Mã tiến giai

6 tháng trước

Chương 14: Thăm dò ngoài hẻm núi khu vực

6 tháng trước

Chương 15: Thâm Uyên Ác Ma, bị đuổi giết Tinh Linh thiếu nữ

6 tháng trước

Chương 16: Đã từng lịch sử, sinh mệnh Tinh Linh suy sụp nguyên nhân

6 tháng trước

Chương 17: Sinh Mệnh Tinh Linh gia nhập vào

6 tháng trước

Chương 18: Anh Hùng Quả cường đại, vị thứ nhất Anh Hùng

6 tháng trước

Chương 19: Chiến lược cấp bậc Anh Hùng thiên phú

6 tháng trước

Chương 20: Binh chủng giao dịch, giàu đột ngột phương pháp

6 tháng trước

Chương 21: Bán bát giai Bạch Ngân Phi Mã

6 tháng trước

Chương 22: Thu gặt đại lượng tài nguyên, kiến thiết lãnh địa

6 tháng trước

Chương 23: Tần Thiên Thiên hô hoán

6 tháng trước

Chương 24: Lam Tinh lĩnh chủ đại tái

6 tháng trước

Chương 25: Chuẩn bị tham gia lĩnh chủ đại hội

6 tháng trước

Chương 26: Mở rộng lãnh địa binh chủng

6 tháng trước

Chương 27: Lục Giai thụ nhân doanh địa (cảm tạ độc giả đại đại khen thưởng! )

6 tháng trước

Chương 28: Trong thung lũng ẩn núp bí mật (cảm tạ S C 2 độc giả đại đại khen thưởng! )

6 tháng trước

Chương 29: Ảnh Long Sào huyệt

6 tháng trước

Chương 30: Winnie mời

6 tháng trước

Chương 31: Tiểu Hoa Yêu dị thường

6 tháng trước

Chương 32: Vô tận chiến tranh, Vô Tận Đại Lục xào bài

6 tháng trước

Chương 33: Tài nguyên tháp khiêu chiến khoán

6 tháng trước

Chương 34: Khiêu chiến cao cấp tài nguyên tháp

6 tháng trước

Chương 35: Thực Nhân Ma, Thú Nhân Vu Sư

6 tháng trước

Chương 36: Cao cấp tài nguyên trúng mùa lớn

6 tháng trước

Chương 37: Ẩn dấu cửa khẩu, đệ một cái 12 giai binh chủng

6 tháng trước

Chương 38: Ophelia điên cuồng luyện cấp

6 tháng trước

Chương 39: Vẫn long chi sâm 12 giai binh doanh

6 tháng trước

Chương 40: Chật vật chiến đấu, cầm xuống Song Đầu Phi Long sào huyệt

6 tháng trước

Chương 41: Huyễn Tưởng Quả cường đại, Anh Hùng luyện cấp khoán

6 tháng trước

Chương 42: Ophelia giác tỉnh

6 tháng trước

Chương 43: Thu được Ảnh Long Sào huyệt cơ hội

6 tháng trước

Chương 44: Tần Thiên Thiên biến hóa

6 tháng trước

Chương 45: Gặp lại Tần Thiên Thiên

6 tháng trước

Chương 46: Giao dịch Song Đầu Phi Long, kinh ngạc Tần Thiên Thiên

6 tháng trước

Chương 47: Lĩnh chủ đại hội bắt đầu

6 tháng trước

Chương 48: Lĩnh chủ đại hội đợt thứ hai, đại đào sát

6 tháng trước

Chương 49: Tấn cấp vòng kế tiếp

6 tháng trước

Chương 50: Cuối cùng trận chung kết, bò tháp

6 tháng trước
/ 3

Truyện liên quan