Logo
Trận Hỏi Trường Sinh

Trận Hỏi Trường Sinh

QQuan Hư
0 ChươngĐang ra374 Lượt đọc0 / 10 (0 đánh giá)

Giới thiệu

Tu đạo giai tầng sâm nghiêm, tán tu sinh hoạt khốn khổ.

Mười tuổi Mặc Họa, thức hải bên trong hiện lên một viên Đạo Bia.

Nhưng đúc thần thức, học trận pháp.

Mặc Họa đem mượn Đạo Bia, đúc thành vô thượng thần thức, lĩnh hội chư thiên trận pháp, vấn đỉnh trường sinh đại đạo.

Đã đổi mệnh của mình, cũng đổi trong thiên hạ, tất cả tầng dưới chót tu sĩ mệnh.

(truyền thống tiên hiệp, không hệ thống, trận pháp lưu, trưởng thành lưu)

Danh sách chương (Đang cập nhật)

Truyện liên quan