Logo
Trường Sinh Tiên Đạo: Từ Chém Yêu Phổ Bắt Đầu

Trường Sinh Tiên Đạo: Từ Chém Yêu Phổ Bắt Đầu

DDịch Đỉnh
314 ChươngĐang ra385 Lượt đọc9.4 / 10 (3 đánh giá)

Giới thiệu

Yêu ma loạn vũ, quỷ quái ăn thịt người. Dã cẩu đào mộ phần, hồ nữ gõ cửa, chiêm chiếp quỷ ảnh mặt nạ người! Thiên địa kiếp vận đến, chúng sinh như sâu kiến. Giang Trần tay cầm một quyển chém yêu phổ, đem thế đạo này, chém ra cái tươi sáng càn khôn! Ta cả đời này, không hỏi đời sau, chỉ cầu trường sinh!

Danh sách chương (314)

Chương 1: Hắc Sơn trấn

6 tháng trước

Chương 2: Cương thi

6 tháng trước

Chương 3: Đêm đấu

6 tháng trước

Chương 4: Chém yêu phổ

6 tháng trước

Chương 5: Mỹ nhân

6 tháng trước

Chương 6: Đạo sĩ

6 tháng trước

Chương 7: Quỷ dị

6 tháng trước

Chương 8: Tâm cơ

6 tháng trước

Chương 9: Phù lục

6 tháng trước

Chương 10: Kinh hồn

6 tháng trước

Chương 11: Yêu tung

6 tháng trước

Chương 12: Trương phủ

6 tháng trước

Chương 13: Hiện hình

6 tháng trước

Chương 14: Chuột yêu

6 tháng trước

Chương 15: Minh ngộ

6 tháng trước

Chương 16: Huyện tôn

6 tháng trước

Chương 17: Quái án

6 tháng trước

Chương 18: Hiệp khách

6 tháng trước

Chương 19: Hoàng Nê thôn

6 tháng trước

Chương 20: Đồ đần

6 tháng trước

Chương 21: Lửa địa gia

6 tháng trước

Chương 22: Huyết đằng

6 tháng trước

Chương 23: Dạ tập

6 tháng trước

Chương 24: Sương đỏ

6 tháng trước

Chương 25: Đào thoát

6 tháng trước

Chương 26: Đốt thôn

6 tháng trước

Chương 27: Thú bị nhốt

6 tháng trước

Chương 28: Phi lô

6 tháng trước

Chương 29: Mượn đao dùng một lát

6 tháng trước

Chương 30: Thưởng ngân

6 tháng trước

Chương 31: Ngự vật

6 tháng trước

Chương 32: Phân biệt

6 tháng trước

Chương 33: Vết cắt

6 tháng trước

Chương 34: Đánh nhau chết sống

6 tháng trước

Chương 35: Cố sự

6 tháng trước

Chương 36: "Hổ Ma "

6 tháng trước

Chương 37: Quỷ kế

6 tháng trước

Chương 38: Nối giáo cho giặc

6 tháng trước

Chương 39: Bị tập kích

6 tháng trước

Chương 40: Mì hoành thánh mà

6 tháng trước

Chương 41: Chợ quỷ

6 tháng trước

Chương 42: Phùng Sinh

6 tháng trước

Chương 43: Hát hí khúc

6 tháng trước

Chương 44: Biến cố

6 tháng trước

Chương 45: Pháp sự

6 tháng trước

Chương 46: Xác chết vùng dậy

6 tháng trước

Chương 47: Làm mai

6 tháng trước

Chương 48: Không giả, ngả bài

6 tháng trước

Chương 49: Có thể linh nghiệm?

6 tháng trước

Chương 50: Văn sĩ

6 tháng trước

Truyện liên quan