Logo
Trường Sinh Tu Luyện Cấm Thuật, Bắt Đầu Giết Chết Đại Đế!

Trường Sinh Tu Luyện Cấm Thuật, Bắt Đầu Giết Chết Đại Đế!

LLê Minh Mạc Yếu Lai
0 ChươngĐang ra315 Lượt đọc0 / 10 (0 đánh giá)

Giới thiệu

Sinh ra ở xuống dốc thánh địa Thiên Diễn Tông Cố Trường Sinh, mười tám năm tu hành bất quá một Luyện Khí kỳ, đúng vào lúc này tông chủ qua đời, tông môn các đại đệ tử toàn bộ một loạt mà tán!

Tiếp nhận vị trí Tông chủ Cố Trường Sinh khóc không ra nước mắt, nhìn xem lớn như vậy tông môn, lại lập tức chỉ còn lại có mình cùng tiểu sư muội Thẩm Ngữ Yên hai người...

Nhà dột còn gặp mưa, xuống dốc thánh địa mười vạn năm kỳ hạn đã đến, hộ tông trận pháp biến mất!

Bình thường tông môn xuống dốc , bình thường tới đều là các loại tôm cá nhãi nhép quấy rối, nhưng Thiên Diễn Tông lại không giống!

Đến một lần mẹ nó trực tiếp tới một vị Đại Đế cảnh!

Vì có được một tia Hồng Mông Tử Khí thánh địa lệnh bài, một vị Đại Đế tự mình đến lấy, thử hỏi. . .

Ai có thể có đãi ngộ này?

Lúc đầu Cố Trường Sinh đều đã làm chịu chết chuẩn bị, nhưng đúng vào lúc này Trường Sinh hệ thống kích hoạt!

Trong nháy mắt Cố Trường Sinh có được vô tận tuổi thọ!

Có được vô tận tuổi thọ có thể làm gì?

Đương nhiên là tu luyện cấm thuật a! !

Tiêu hao trăm vạn năm tuổi thọ, kích phát Huyết Hà Nhất Kiếm. . .

Trực tiếp xử lý trước mắt Đại Đế! ... ...

Ngọa tào? Tiểu sư muội lại là Ẩn Linh Lung Tâm?

Hiến tế vạn năm tuổi thọ. . . Thành công kích hoạt Cửu Khiếu Linh Lung Tâm! ... ...

Bắc Vực có một tôn băng quan Thánh nữ, cần phải có người nguyện ý hiến tế tuổi thọ mới có thể phục sinh?

Ta Cố Trường Sinh nghĩa bất dung từ... ... ...

Công pháp này mặc dù tốc thành, nhưng đối tuổi thọ tổn thương cực lớn, nhớ lấy cẩn thận tu hành. . .

Khụ khụ. . . Ta muốn... ... ...

Đại Đế! Tiên nhân? Dám đến chọc ta Cố Trường Sinh, hết thảy chết đi cho ta!

Danh sách chương (Đang cập nhật)

Truyện liên quan