Logo
Từ Phong Thần Bắt Đầu Đánh Xuyên Qua Hồng Hoang

Từ Phong Thần Bắt Đầu Đánh Xuyên Qua Hồng Hoang

NNhị Đẳng Phân Tức
365 ChươngHoàn Thành1853 Lượt đọc0 / 10 (0 đánh giá)

Giới thiệu

Xuyên việt thành Nữ Oa miếu dâng hương trước Trụ Vương.

Nhìn hắn làm sao để Chuẩn Đề Thánh nhân âm mưu bại lộ ở sở hữu Nhân tộc trước mặt.

Phượng hót Kỳ sơn, Chu triều muốn lấy Thương triều mà thay thế, vậy thì trực tiếp chém Cơ Xương, Chu triều không có chủ nhân, Thánh nhân đều đã tê rần, này Phong Thần phải như thế nào tiến hành.

Nhân Hoàng đó là cùng Thiên đế ngang nhau cao quý tồn tại, thiên tử là cái thứ gì, muốn cho Nhân Hoàng làm thiên tử, xem ta không đem ngươi Thiên đình xốc.

Cái gì Thánh nhân có ý kiến, vậy thì liền Thánh nhân đồng thời đánh.

Ra ngoài mang hệ thống hay chưa? Cái này thật không có, lão thiên gia không cho, ta cũng không có biện pháp a.

Danh sách chương (365)

Chương 1: Xuyên việt Trụ Vương

6 tháng trước

Chương 2: Nữ Oa cung dâng hương

6 tháng trước

Chương 3: Nộ đỗi Chuẩn Đề

6 tháng trước

Chương 4: Nữ Oa giải vây

6 tháng trước

Chương 5: Tuyển tú nữ

6 tháng trước

Chương 6: Ba yêu tiến cung

6 tháng trước

Chương 7: Một cái mục tiêu nhỏ

6 tháng trước

Chương 8: Tô Đát Kỷ mất ngủ

6 tháng trước

Chương 9: Chém giết Cơ Xương

6 tháng trước

Chương 10: Đánh cướp Vân Trung tử

6 tháng trước

Chương 11: Thu phục ba yêu

6 tháng trước

Chương 12: Khương Tử Nha vào Tây Kỳ

6 tháng trước

Chương 13: Phượng hót Kỳ sơn

6 tháng trước

Chương 14: Thôi ân lệnh ra

6 tháng trước

Chương 15: Công đức khí

6 tháng trước

Chương 16: Thân Công Báo vào triều

6 tháng trước

Chương 17: Cách không lấy vật

6 tháng trước

Chương 18: Thân Công Báo trên Kim Ngao đảo

6 tháng trước

Chương 19: Kim Linh Thánh Mẫu

6 tháng trước

Chương 20: Tây Phương giáo hiện thân

6 tháng trước

Chương 21: Ánh sáng mặt trời bỏ mình

6 tháng trước

Chương 22: Đánh với Thánh nhân

6 tháng trước

Chương 23: Thu phục Bắc Hải

6 tháng trước

Chương 24: Cửu Phẩm Kim Liên

6 tháng trước

Chương 25: Ân Thọ đi đến Kim Ngao đảo

6 tháng trước

Chương 26: Ân Thọ thấy Thông Thiên

6 tháng trước

Chương 27: Đại Vũ Cửu Đỉnh

6 tháng trước

Chương 28: Nhân Hoàng trì thế quyết

6 tháng trước

Chương 29: Không Động Ấn tin tức

6 tháng trước

Chương 30: Tế bái Lão Tử

6 tháng trước

Chương 31: Nổi giận Lão Tử

6 tháng trước

Chương 32: Không Động Ấn tới tay

6 tháng trước

Chương 33: Thiên Tiên lôi kiếp

6 tháng trước

Chương 34: Ký Châu mưa to

6 tháng trước

Chương 35: Đối lập Long tộc

6 tháng trước

Chương 36: Trấn áp Long vương

6 tháng trước

Chương 37: Cứu vớt Tinh Vệ

6 tháng trước

Chương 38: Lục Áp hiện thế

6 tháng trước

Chương 39: Là nhân tộc lập miếu

6 tháng trước

Chương 40: Tiên hiền trở về

6 tháng trước

Chương 41: Viễn cổ bí mật

6 tháng trước

Chương 42: Toàn Long yến

6 tháng trước

Chương 43: Linh Châu tử chuyển thế

6 tháng trước

Chương 44: Đa Bảo đạo nhân

6 tháng trước

Chương 45: Hoàng Thiên Hóa mất tích

6 tháng trước

Chương 46: Toại Nhân thị ra tay

6 tháng trước

Chương 47: Bạch Hạc đồng tử

6 tháng trước

Chương 48: Trấn áp Bạch Hạc đồng tử

6 tháng trước

Chương 49: Vũ có thể thông thánh

6 tháng trước

Chương 50: Cả nước sắc phong

6 tháng trước

Truyện liên quan