Logo
Tuổi Già Thọ Nạn Lúc, Hệ Thống Đến Muộn Vài Chục Vạn Năm

Tuổi Già Thọ Nạn Lúc, Hệ Thống Đến Muộn Vài Chục Vạn Năm

TThùy Thiên Vân
284 ChươngĐang ra239 Lượt đọc10 / 10 (5 đánh giá)

Giới thiệu

« mạng tiểu thuyết độc nhất vô nhị ký hợp đồng tiểu thuyết: Tuổi Già Thọ Nạn Lúc, Hệ Thống Đến Muộn Vài Chục Vạn Năm »

Diệp Hạo, xuyên việt đến Bắc Đẩu Tinh Vực, trở thành Cửu Đại Thánh Thể một trong.

Tuổi già Diệp Hạo, hộ đạo Ngoan Nhân thành đế phía sau, thân hóa Hoang Cổ Cấm Địa.

Thế nhưng, ngao đến Ngoan Nhân sống ra đệ tứ thế tuổi già thời điểm, hắn cuối cùng là có chút không chịu đựng được rồi.

Lúc này đến muộn vài chục vạn năm hệ thống rốt cuộc thức tỉnh, có thể giúp hắn xuyên việt qua lại Bắc Đẩu cùng Phong Thần thế giới, từ đây tuổi thọ không còn là vấn đề,

Tại Già Thiên bình định hắc ám náo động, tại Phong Thần chứng đạo thành Thánh, đưa nhân tộc thoát khỏi quân cờ mệnh..

60 ngày (1 giáp ngày) =đc 1 hứa nguyên hương

60 hứa nguyên hương = 1 cao cấp hứa nguyện hương

nửa đêm nhá hàng vài chương, sáng bạo

Danh sách chương (284)

Chương 1: Hoang Cổ Cấm Địa, Diệp Hạo cùng Ngoan Nhân!

5 tháng trước

Chương 2: Hệ thống đến!

5 tháng trước

Chương 3: Xuyên việt phong thần, gặp phải ba tỷ muội!

5 tháng trước

Chương 4: Mới quen Tam Tiêu, tương yêu luận đạo!

5 tháng trước

Chương 5: Thánh Thể dị tượng khiếp sợ Tam Tiêu!

5 tháng trước

Chương 6: Trình bày bí cảnh pháp

5 tháng trước

Chương 7: Thân Công Báo tới, Diệp Hạo tuyển trạch!

5 tháng trước

Chương 8: Đại Thành Thánh Thể, làm không phụ bản tâm!

5 tháng trước

Chương 9: Diệp Hạo khuyên can Vân Tiêu bày binh bố trận!

5 tháng trước

Chương 10: Bắc Đẩu Tinh Vực biến hóa!

5 tháng trước

Chương 11: Cơ Xương, đại ngụy lại tựa như thật, đại gian lại tựa như trung!

5 tháng trước

Chương 12: Diệp Hạo lĩnh ngộ Thập Nhị Nguyên Thần Đại Trận!

5 tháng trước

Chương 13: Hứa nguyện Hợp Đạo hoa!

5 tháng trước

Chương 14: Chứng Đạo Đại Đế, trận chiến mở màn Kim Tra!

5 tháng trước

Chương 15: Khủng bố đế uy, thuấn sát Kim Tra!

5 tháng trước

Chương 16: Trận chém Na Tra Mộc Tra, Tây Kỳ rung động!

5 tháng trước

Chương 17: Bày nghi trận, tiến quân Tuyệt Long Lĩnh!

5 tháng trước

Chương 18: Tây Kỳ tan tác, công chiếm Tuyệt Long Lĩnh!

5 tháng trước

Chương 19: Sáng 60 giáp!

5 tháng trước

Chương 20: Tuế Tại Giáp Tử, Thiên Hạ Đại Cát, Diệp Hạo Đại Công Đức!

5 tháng trước

Chương 21: Thập Nhị Nguyên Thần Đại Trận!

5 tháng trước

Chương 22: Vân Tiêu cảm động!

5 tháng trước

Chương 23: Già Thiên nói, hồng Hoang Đạo dung hợp thứ sáu bí cảnh!

5 tháng trước

Chương 24: Thập Nhị Kim Tiên vào trận!

5 tháng trước

Chương 25: Mộng bức thao tác, toàn bộ thả!

5 tháng trước

Chương 26: Vân Tiêu bảy lần bắt bảy lần tha Xiển Giáo Kim Tiên ?

5 tháng trước

Chương 27: Diệp Hạo sáng tạo pháp thứ sáu bí cảnh!

5 tháng trước

Chương 28: Xiển Giáo hai lần phá trận

5 tháng trước

Chương 29: Bắc Đẩu ở không người nhớ kỹ Diệp Hạo!

5 tháng trước

Chương 30: Nguyên Thủy đối với Diệp Hạo cách nhìn!

5 tháng trước

Chương 31: Mỗi cái Thánh Nhân quan điểm!

5 tháng trước

Chương 32: Thứ sáu bí cảnh, ngũ cung Nguyên Thần!

5 tháng trước

Chương 33: Thập Nhị Kim Tiên lần nữa phá trận!

5 tháng trước

Chương 34: Thập Nhị Nguyên Thần hiện thần uy, bảo toàn năng lượng

5 tháng trước

Chương 35: Lại thả Xiển Giáo Kim Tiên, Hồng Hoang khiếp sợ!

5 tháng trước

Chương 36: Bích Tiêu tác hợp, cùng Vân Tiêu kết thúc đạo lữ!

5 tháng trước

Chương 37: Mời tới Bàn Cổ Phiên, chuẩn bị phá trận!

5 tháng trước

Chương 38: Diệp Hạo chuẩn bị!

5 tháng trước

Chương 39: Cho Vân Tiêu nói Bắc Đẩu cố sự!

5 tháng trước

Chương 40: Trình bày thiện ác bản chất, Vân Tiêu Trảm Thi!

5 tháng trước

Chương 41: Bàn Cổ Phiên tới phá trận!

5 tháng trước

Chương 42: Đệ Ngũ đỉnh cấp đại trận!

5 tháng trước

Chương 43: Ba bắt ba tung, danh chấn Hồng Hoang!

5 tháng trước

Chương 44: Thân Công Báo tới

5 tháng trước

Chương 45: Đột phá Tiên Vương Cảnh!

5 tháng trước

Chương 46: Phong thần bản chất nguyên nhân!

5 tháng trước

Chương 47: Nguyên Thủy chuẩn bị động thủ!

5 tháng trước

Chương 48: Đa Bảo tới hưng sư vấn tội!

5 tháng trước

Chương 49: Làm rút lui khỏi chuẩn bị!

5 tháng trước

Chương 50: Đi trước đại thương Tổ Miếu, kinh động Tam Hoàng!

5 tháng trước

Truyện liên quan