Logo
Vạn Lần Bạo Kích: Bắt Đầu Đánh Dấu Hồng Võ Đạo Thể

Vạn Lần Bạo Kích: Bắt Đầu Đánh Dấu Hồng Võ Đạo Thể

TTam Căn Đậu Nha
62 ChươngĐang ra243 Lượt đọc0 / 10 (0 đánh giá)

Giới thiệu

Bạch Vân Tranh xuyên qua huyền huyễn thế giới, trở thành tuyên cổ thế gia Bạch gia đạo tử.

Vô địch bối cảnh, yêu nghiệt thiên phú, càng có hệ thống phụ trợ.

Bắt đầu trực tiếp gấp 100 vạn lần bạo kích đánh dấu Hồng Võ Đạo Thể, ba tuổi tại Cửu Thiên thư lâu đánh dấu, thu hoạch được thất tinh khen thưởng, Cửu U Tạo Hóa Pháp!

9 tuổi tại Thiên Nhai Vô Cảnh đánh dấu, thu hoạch được bát tinh khen thưởng, Thiên Diễn Đạo Kinh!

12 tuổi tại lễ thành nhân đánh dấu, thu hoạch được cửu tinh khen thưởng, Vô Cực Trọng Mâu!

Bao nhiêu năm sau, Bạch Vân Tranh ngóng nhìn Thanh Thương nhàn nhạt mở miệng nói: "Thế gian tuyệt đại 3000 vạn, ngộ ta cũng cần tận thuận theo."

Danh sách chương (62)

Chương 1: Đánh dấu Hồng Võ Đạo Thể, vạn lần bạo kích thiên địa chấn động!

6 tháng trước

Chương 2: Muốn lên ngôi? Đại Đế hư ảnh cúi đầu!

6 tháng trước

Chương 3: Bạch gia lão tổ, khâm định đạo tử, đứng hàng cấm kỵ!

6 tháng trước

Chương 4: Bạch Tử Nghiệp giác tỉnh, Ma Kiếm Thánh Tâm, thư lâu lão giả

6 tháng trước

Chương 5: Đánh dấu Cửu U Tạo Hóa Kinh, liếc một chút trấn sát thiếu niên Tiên Vương!

6 tháng trước

Chương 6: Tiêu Dao Pháp, đệ nhất tuyệt đại Bạch Dĩnh, nếu muốn cùng ta tỷ thí?

6 tháng trước

Chương 7: Hoàn toàn nghiền ép, vô địch chi tư!

6 tháng trước

Chương 8: Dị tượng tiên nhân phủ đỉnh, thực lực bạo tăng, vương triều đại hôn?

6 tháng trước

Chương 9: Huynh đệ bất hoà, Bạch Vân Tranh giá lâm Ngọc Long vương triều!

6 tháng trước

Chương 10: Khí vận chi tử Cố Tri Bạch, bắt lông cừu cơ hội?

6 tháng trước

Chương 11: Long tranh võ đấu, tuyệt đại thiên kiêu Lâm Thiên Tiêu, thề phải đi theo!

6 tháng trước

Chương 12: Thu hoạch lông cừu, tiện tay trấn áp

6 tháng trước

Chương 13: Biến cố lan tràn, Lâm Thiên Tiêu bị đánh lén, người thắng làm vua?

6 tháng trước

Chương 14: Vô Cực Tiên Tông muốn bảo nhân? Bản đạo tử cho phép sao?

6 tháng trước

Chương 15: Trong giới chỉ Tô tỷ tỷ, kinh điển sáo lộ, Cố Tri Bạch anh hùng cứu mỹ

6 tháng trước

Chương 16: Tấn công Cố Tri Bạch, Thiên Nhai Vô Cảnh mở ra, vạn giới thiên kiêu tranh phong!

6 tháng trước

Chương 17: Phàm giới sóng gió nổi lên, Diệp thị nhất tộc, yêu nghiệt sắp xuất hiện?

6 tháng trước

Chương 18: Diệp Thần quật khởi, Chí Tôn cốt xuất thế, Diệp Uyển Oánh thuế biến

6 tháng trước

Chương 19: Vị thứ ba tùy tùng giả, tiến về Diệp thị, Diệp thị lão tổ giây sợ

6 tháng trước

Chương 20: Toái Hư chi uy, một quyền diệt sát, Linh Hư Thảo tin tức

6 tháng trước

Chương 21: Vạn quốc đại hội, Bạch Tử Nghiệp bị vây công, Vạn Yêu cung Ngọc Thượng Lâm

6 tháng trước

Chương 22: Bạch Tử Nghiệp lâm nguy, Bạch Vân Tranh buông xuống, giết hại bắt đầu

6 tháng trước

Chương 23: Ngược sát Ngọc Thượng Lâm, thu hoạch ngoài ý muốn, Địa Ngục huyết mạch

6 tháng trước

Chương 24: Khủng bố thiên kiêu, ban tên cho Bạch Ngục, Bạch Tử Nghiệp quy tâm

6 tháng trước

Chương 25: Tiên Vực chín đại bí hiểm, bố cục mưu đồ, trái ôm phải ấp Cố Tri Bạch?

6 tháng trước

Chương 26: Rau hẹ kẻ thù, 100m quan tài thuỷ tinh, ngàn trượng da người tượng

6 tháng trước

Chương 27: Vạch mặt, Cố Tri Bạch khoe oai, Bạch Vân Tranh buông xuống

6 tháng trước

Chương 28: Phù Diêu một kích, phai mờ vạn dặm! Giao Long tiểu la lỵ

6 tháng trước

Chương 29: Cố Tri Bạch vẫn lạc, Lâm Tiên Sách, huyễn mộng một trường?

6 tháng trước

Chương 30: Một chiêu đổ ước, bại Thần Đế! Chân chính cấm kỵ! Tiêu Dao Thần Đế đặt cược!

6 tháng trước

Chương 31: Thiên kiêu đại hội mở ra, vạn quốc nhằm vào! Bạch gia thiếu vương xin chiến!

6 tháng trước

Chương 32: Vạn quốc quyết chiến, lâm vào khốn cảnh, Diệp Uyển Oánh trở về

6 tháng trước

Chương 33: Bạch Vân Tranh buông xuống, cho các ngươi khiêu chiến bản đạo tử cơ hội

6 tháng trước

Chương 34: Thiên tướng dạ, nguyệt tướng minh, song phương quyết chiến, Ngao Thiên Lâm hiển uy

6 tháng trước

Chương 35: Đánh nửa ngày là linh thân? Một quyền trấn sát Ngao Thiên Lâm! 10 vạn thiên kiêu cùng ra tay!

6 tháng trước

Chương 36: 10 vạn thiên kiêu đẫm máu, thân ngoại hóa thân cách dùng, ôn nhu tỷ tỷ Tô Nhạc Hề

6 tháng trước

Chương 37: Yên diệt chi địa, thần thi phía trên thức tỉnh thiếu niên

6 tháng trước

Chương 38: Tô Nhạc Hề thụ thương, phàm giới vô địch?

6 tháng trước

Chương 39: Thiên địa chi tử? Thiên địa còn cần phủ phục tại ta dưới chân!

6 tháng trước

Chương 40: Đánh dấu Thiên Diễn Đạo Kinh, trở về Thái Sơ, Huyền Hoàng thư viện Vấn Đạo sơn

6 tháng trước

Chương 41: Quật bắc Triệu gia, đạo tử Triệu Thiên Vũ, chín đại thế lực tề tụ Vấn Đạo sơn!

6 tháng trước

Chương 42: Trấn sát đệ nhất chưởng kiếm, Vấn Đạo sơn mở ra

6 tháng trước

Chương 43: Ta có một đầu thông thiên lộ, trực chỉ đại đạo vấn trường sinh!

6 tháng trước

Chương 44: Ung dung vãng sinh lộ, Hoàng Tuyền chớ thán ai

6 tháng trước

Chương 45: Trèo lên đỉnh Vấn Đạo sơn, kiếm tu chi đạo, thứ chín chưởng kiếm thề

6 tháng trước

Chương 46: Các cường giả liên hợp, vây giết Bạch Vân Tranh!

6 tháng trước

Chương 47: Đánh nửa ngày còn có giai đoạn hai? Triệu Thiên Vũ hoài nghi nhân sinh

6 tháng trước

Chương 48: Ngược sát hết thảy, thực lực tăng vọt, Bạch Thiên Hà trấn áp tam phương cường giả

6 tháng trước

Chương 49: Thư viện thụ phong, vô thượng thần tử, gia quan lễ, mưa gió muốn tới

6 tháng trước

Chương 50: Quần hùng hội tụ, thanh thế cuồn cuộn

6 tháng trước
/ 2

Truyện liên quan