Logo
Vạn Lần Trả Về: Tộc Nhân Trúc Cơ Ta 1 Giây Thành Tiên

Vạn Lần Trả Về: Tộc Nhân Trúc Cơ Ta 1 Giây Thành Tiên

HHương Lạt Khảo Ngư
197 ChươngĐang ra960 Lượt đọc0 / 10 (0 đánh giá)

Giới thiệu

Một đêm tỉnh lại, Vương Huyền xuyên việt huyền huyễn thế giới. Thu hoạch được đầu tư hệ thống! Tộc nhân càng nhiều hắn càng mạnh? Đầu tư hậu bối có thể đạt được vạn lần trả về? Vương Huyền cười.

【 đinh, tộc nhân đột phá luyện khí, chúc mừng kí chủ bước vào Độ Kiếp cảnh! 】

【 đinh, tộc nhân đột phá Trúc Cơ, chúc mừng kí chủ bước vào Đăng Tiên cảnh! 】

【 đinh, tộc nhân đột phá Nguyên Anh, chúc mừng kí chủ bước vào Phi Tiên cảnh! 】

【 đinh, tộc nhân đột phá. . . Chúc mừng kí chủ bước vào thuỷ tổ Thần cảnh! 】 . . .

Vô số năm sau! Vương Huyền khai sáng đạo thống, tự sáng tạo mới tu hành hệ thống đầu tư vạn giới Nhân tộc, bình thường là Nhân tộc tu sĩ, chúng sinh đều là hắn đồ! Vương gia siêu thoát chư thiên...

Danh sách chương (197)

Chương 1: Xuyên việt lão tổ, trả về hệ thống

5 tháng trước

Chương 2: Ngày xưa thiên tài, bây giờ phế vật!

5 tháng trước

Chương 3: Không có giới chỉ, nhưng có dây chuyền!

5 tháng trước

Chương 4: Di Hoa Bí Thuật, thiêu đốt chi pháp!

5 tháng trước

Chương 5: Cháu trai luyện khí, Vương Huyền độ kiếp!

5 tháng trước

Chương 6: Mộ tiên giả, vì sao mà đến?

5 tháng trước

Chương 7: Tam tộc tề tụ, Tử Sơn thi đấu!

5 tháng trước

Chương 8: Vương không thể nhục, lão tổ chi uy!

5 tháng trước

Chương 9: Thiếu niên thiên tài, trọng hiển tranh vanh!

5 tháng trước

Chương 10: Nhìn trộm tương lai, Hắc Hồn điện chủ!

5 tháng trước

Chương 11: Vương Viêm Trúc Cơ, Vương Huyền đăng tiên!

5 tháng trước

Chương 12: Thần bí cổ đồ, não hải bảo rương!

5 tháng trước

Chương 13: Dục huyết phấn chiến, Vân Huyên khác nhau!

5 tháng trước

Chương 14: Thanh Thanh sơn đào bảo, Vương Viêm thu hoạch!

5 tháng trước

Chương 15: Lại đột phá? Tấn thăng Địa Tiên!

5 tháng trước

Chương 16: Tiên giai công pháp, Vương Viêm rời nhà!

5 tháng trước

Chương 17: Tiên Vực đến chó, không biết địch nhân!

5 tháng trước

Chương 18: Tu Di vạn giới, mới công năng!

5 tháng trước

Chương 19: Linh Cổ giới, mới thiên tài!

5 tháng trước

Chương 20: Chỉ cầu trường sinh, trong số mệnh có tiên!

5 tháng trước

Chương 21: Huynh đệ bất hoà, sai chính là ngươi!

5 tháng trước

Chương 22: tiến hành sưu hồn, Vương Hàn thân thế!

5 tháng trước

Chương 23: Khai khiếu đại hội, thực lực đáng sợ!

5 tháng trước

Chương 24: Lấy một địch nhiều, toàn trường vắng lặng!

5 tháng trước

Chương 25: Trố mắt kết quả, tộc lão trở mặt!

5 tháng trước

Chương 26: Phạt thiên kiếm ý, vạn lần trả về!

5 tháng trước

Chương 27: Bảo khố chọn lựa, thất chuyển tiên cổ!

5 tháng trước

Chương 28: Trả về hồi báo, Vạn Ẩn Thần Cổ!

5 tháng trước

Chương 29: Nâng tửu tiêu tan? Bỉ ổi Vương Hàn!

5 tháng trước

Chương 30: Gia tộc quyết liệt, vạch mặt!

5 tháng trước

Chương 31: Một chỉ nghiền ép, lại diệt đệ nhất!

5 tháng trước

Chương 32: Linh Cổ kết thúc, đầu tư Vương Dương!

5 tháng trước

Chương 33: Về Tử Sơn thành, một lên Vấn Đạo tông!

5 tháng trước

Chương 34: Cao ngạo Tiêu Vũ Nhu!

5 tháng trước

Chương 35: Bị buộc ngã xuống sườn núi, Vạn Độc Đan Hỏa!

5 tháng trước

Chương 36: Dung hợp đan hỏa, tu vi tăng vọt!

5 tháng trước

Chương 37: Đột phá Nguyên Anh, tấn thăng Phi Tiên!

5 tháng trước

Chương 38: Kiều diễm một màn, Vân Huyên khôi phục!

5 tháng trước

Chương 39: Tương lai Thần Đế, đầu tư vạn tộc!

5 tháng trước

Chương 40: Bắt tay giảng hòa? Hai lên Vấn Đạo tông!

5 tháng trước

Chương 41: Tiết bạo tẩu dã thú, máu nhuộm Vấn Đạo tông!

5 tháng trước

Chương 42: Bảy vị Đại Thừa, kinh khủng Thái Thượng trưởng lão!

5 tháng trước

Chương 43: Run rẩy Vấn Đạo tông, Dược Ưng phân hồn!

5 tháng trước

Chương 44: Trong tuyệt cảnh ánh rạng đông!

5 tháng trước

Chương 45: Trở lại Tử Sơn thành, tổ tôn tâm sự!

5 tháng trước

Chương 46: Đột phá Hóa Thần, Chân Tiên chi uy!

5 tháng trước

Chương 47: Ba lên Vấn Đạo tông!

5 tháng trước

Chương 48: Tiêu Vũ Nhu hối hận!

5 tháng trước

Chương 49: Trước hướng Tiên Vực, Phi Tiên thánh địa!

5 tháng trước

Chương 50: Thiên kiêu tề tụ, vạn giới phi thăng giả!

5 tháng trước
/ 4

Truyện liên quan