Logo
Võ Hiệp: Người Tại Tuyệt Tình Cốc, Ta Dựa Vào Sờ Thi Vô Địch

Võ Hiệp: Người Tại Tuyệt Tình Cốc, Ta Dựa Vào Sờ Thi Vô Địch

TTi Nguyên
89 ChươngĐang ra875 Lượt đọc0 / 10 (0 đánh giá)

Giới thiệu

Công Tôn Hạo xuyên việt đến võ hiệp thế giới, trở thành Công Tôn Chỉ nghĩa đệ, thu hoạch được sờ thi biến cường hệ thống, bắt đầu giết chết đại ca Công Tôn Chỉ, đại tẩu Cầu Thiên Xích, thay vào đó trở thành Tuyệt Tình cốc chủ.

Sờ thi Công Tôn Chỉ, thu hoạch được Bế Huyệt Công!

Sờ thi Cầu Thiên Xích, thu hoạch được Thiết Chưởng Công!

Sờ thi Dương Đỉnh Thiên, thu hoạch được Càn Khôn Đại Na Di!

Sờ thi Độc Cô Cầu Bại, thu hoạch được Độc Cô Cửu Kiếm!

Sờ thi Triệu Ngọc Chân, thu hoạch được Thái Ất Sư Tử Quyết!

Sờ thi Viên Thiên Cương, thu hoạch được 300 năm công lực!

Sờ thi Kiếm Cửu Hoàng, thu hoạch được Kiếm Cửu sáu ngàn dặm!

Sờ thi Cổ Tam Thông, thu hoạch được Kim Cương Bất Hoại Thần Công!

Sờ xương Hoàng Dung, thu hoạch được nữ đầu bếp một cái!

Sờ xương nữ đế, thu hoạch được Huyễn Âm phường!

Sờ xương Lý Hàn Y, thu hoạch được kiếm hầu một cái!

Sờ xương Ngư Ấu Vi, Khương Nê, Tiểu Chiêu, Song Nhi. . .

. . .

Từ đó, Công Tôn Hạo sờ tận anh hùng thiên hạ, trở thành một đời thiên mệnh chi tử!

Cơ duyên, mỹ nữ, tu vi, thần binh lợi khí, ta đầy đủ đều phải!

Thẳng đến Công Tôn Hạo sờ thi Doãn Trọng, Đế Thích Thiên, Tiếu Tam Tiếu, Mạc Y, Vương Tiên Chi. . .

Nhiều năm sau đó, người trong giang hồ mới biết được, Công Tôn Hạo bất tri bất giác đã vô địch tại thế gian!

Khi Công Tôn Hạo một kiếm có thể 100 vạn đại quân, thiên hạ nhân tài biết, thế gian thật có một người địch một nước tồn tại!

Danh sách chương (89)

Chương 1: Bắt đầu lấy được Long Tượng Bàn Nhược Công

6 tháng trước

Chương 2: Đánh giết Cầu Thiên Xích, lấy được Thiết Chưởng Công

6 tháng trước

Chương 3: Mèo khóc chuột

6 tháng trước

Chương 4: Tuyệt Tình cốc chủ

6 tháng trước

Chương 5: Ta nói kể xong, ai tán thành ai phản đối?

6 tháng trước

Chương 6: Thổi tiêu kỹ thuật

6 tháng trước

Chương 7: Thiếu nữ Lý Mạc Sầu

6 tháng trước

Chương 8: Chủ động Lý Mạc Sầu

6 tháng trước

Chương 9: Thần điêu hiện thân

6 tháng trước

Chương 10: Sờ thi Độc Cô Cầu Bại

6 tháng trước

Chương 11: Trên trời rơi xuống cái " Lâm muội muội "

6 tháng trước

Chương 12: Thiếu nữ Hoàng Dung

6 tháng trước

Chương 13: Sờ thi Hoắc Đô

6 tháng trước

Chương 14: Giảng nghĩa khí Hoàng Dung

6 tháng trước

Chương 15: Đáng yêu Mục Niệm Từ

6 tháng trước

Chương 16: Luận võ chiêu thân thắng Niệm Từ

6 tháng trước

Chương 17: Mục Niệm Từ Tiêu Dao Du quyền pháp

6 tháng trước

Chương 18: Sờ thi Âu Dương Khắc

6 tháng trước

Chương 19: Giang Nam thất quái

6 tháng trước

Chương 20: Một đám giá áo túi cơm

6 tháng trước

Chương 21: " Thiết Thi " Mai Siêu Phong

6 tháng trước

Chương 22: Cửu Âm Chân Kinh tới tay

6 tháng trước

Chương 23: Hạo ca ca, ngươi gọi ta Dung Nhi a

6 tháng trước

Chương 24: Muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được

6 tháng trước

Chương 25: Sờ thi Tang Kết Lạt Ma

6 tháng trước

Chương 26: Việt Nữ kiếm pháp

6 tháng trước

Chương 27: Sờ Thi Vương Trùng Dương

6 tháng trước

Chương 28: Long Tượng Bàn Nhược Công tầng thứ mười một

6 tháng trước

Chương 29: Hoạt tử nhân mộ

6 tháng trước

Chương 30: Quyết đấu Cổ Mộ phái đời thứ hai chưởng môn nhân

6 tháng trước

Chương 31: Một khúc gan ruột đoạn

6 tháng trước

Chương 32: Hồng Thất Công hiện thân

6 tháng trước

Chương 33: Hàng Long Thập Bát Chưởng

6 tháng trước

Chương 34: " vạn lý độc hành " Điền Bá Quang

6 tháng trước

Chương 35: Trình Dao Già mời

6 tháng trước

Chương 36: Trình Dao Già chủ động

6 tháng trước

Chương 37: Sóng gió càng lớn, cá càng quý

6 tháng trước

Chương 38: " Thiết Chưởng Thủy Thượng Phiêu " Cừu Thiên Nhận

6 tháng trước

Chương 39: Lừa gạt ... Cầu ngàn trượng

6 tháng trước

Chương 40: Đông Tà Hoàng Dược Sư

6 tháng trước

Chương 41: Công Tôn Hạo vs Hoàng Dược Sư

6 tháng trước

Chương 42: Để cho chúng ta tạo nên song mái chèo

6 tháng trước

Chương 43: Thổ Phiên quốc sư Cưu Ma Trí

6 tháng trước

Chương 44: Đại chiến Cưu Ma Trí

6 tháng trước

Chương 45: Thần tiên tỷ tỷ

6 tháng trước

Chương 46: Lang Huyên ngọc động

6 tháng trước

Chương 47: Biến mất hắn

6 tháng trước

Chương 48: Miệng cường vương giả Bao Bất Đồng

6 tháng trước

Chương 49: Đừng sợ, có ta ở đây

6 tháng trước

Chương 50: Tây Hạ Lý Duyên tông

6 tháng trước
/ 2

Truyện liên quan