Logo
Vương Phi! Mau Chạy!!!

Vương Phi! Mau Chạy!!!

LLãng Hảo Phong Xuyên
95 ChươngĐang ra979 Lượt đọc10 / 10 (1 đánh giá)

Giới thiệu

Tên là Nhã Tĩnh, mang ý nghĩ nhã nhặn, an tĩnh, nhưng mà tính tình thì lại không ăn khớp với tên một chút nào.

Thích nhất là học võ, thế mà éo le làm sao số phận lại khiến nàng thành ca sĩ

Sau khi được trùng sinh về cổ đại, nàng bắt đầu đam mê của mình, chỉ là lại đang trên kiệu hoa? Ôi trời! Đời này nàng nhất định phải sống thỏa đam mê! Chạy thôi! Chạy tới tự do nào!!!! Chỉ là nàng không biết, dù có chạy bao xa tên nào đó vẫn luôn giữ nàng bằng một sợi dây tơ hồng.

Danh sách chương (95)

Chương 99: Rời đi

4 tháng trước

Chương 100: Tìm kiếm

4 tháng trước

Chương 101: Năm năm khác biệt

4 tháng trước

Chương 102: Phải chăng là nàng?

4 tháng trước

Chương 103: Cuộc sống khó khăn của Tiểu Bảo

4 tháng trước

Chương 104: Thoại bản máu chó từ đâu mà ra?

4 tháng trước

Chương 105: Rèn luyện nào, bản sao!

4 tháng trước

Chương 106: Đồng hương

4 tháng trước

Chương 107: Hàng dễ vỡ, xin nhẹ tay

4 tháng trước

Chương 108: "Con vất vả rồi"

4 tháng trước

Chương 109: Người dân "bình phàm"

4 tháng trước

Chương 110: Hở ra đều là bẫy, đóng vào chính là hố!

4 tháng trước

Chương 111: Hắn không mù thì ta chính là người mù!

4 tháng trước

Chương 112: Lỡ

4 tháng trước

Chương 113: Gặp

4 tháng trước

Chương 114: Xoay vòng

4 tháng trước

Chương 115: Tìm phò mã

4 tháng trước

Chương 116: Nếu như

4 tháng trước

Chương 117: Chờ

4 tháng trước

Chương 118: Võ công

4 tháng trước

Chương 119: Trả nợ

4 tháng trước

Chương 120: Phò mã

4 tháng trước

Chương 121: Chờ

4 tháng trước

Chương 122: Nàng

4 tháng trước

Chương 124: Tịch Phong Trấn

4 tháng trước

Chương 125: Hiểu lầm

4 tháng trước

Chương 126: Vào ngục

4 tháng trước

Chương 127: Thoát

4 tháng trước

Chương 128: Thu lưới

4 tháng trước

Chương 129: Giải oan

4 tháng trước

Chương 130: Nhớ

4 tháng trước

Chương 131: Bệnh

4 tháng trước

Chương 132: Vì nàng

4 tháng trước

Chương 133: Tới

4 tháng trước

Chương 134: Khai

4 tháng trước

Chương 135: Muộn

4 tháng trước

Chương 136: Phá lễ thành hôn

4 tháng trước

Chương 137: Diễu Hành

4 tháng trước

Chương 138: Chiến sự

4 tháng trước

Chương 139: Thành xa

4 tháng trước

Chương 140: Dọn đường

4 tháng trước

Chương 141: Chiến

4 tháng trước

Chương 142:

4 tháng trước

Chương 143: Hứa

4 tháng trước

Chương 144: Ly

4 tháng trước

Chương 145: Cách biệt âm dương

4 tháng trước

Chương 146: Minh Hôn

4 tháng trước

Chương 147: Ký kết

4 tháng trước

Chương 148: Tới

4 tháng trước

Chương 149: Bàn bạc

4 tháng trước
/ 2

Truyện liên quan