Logo
Xuyên Qua Vĩnh Sinh Từ Đại Tâm Ma Thuật Bắt Đầu

Xuyên Qua Vĩnh Sinh Từ Đại Tâm Ma Thuật Bắt Đầu

PPhôi Phôi Đích Hảo Nhân
0 ChươngĐang ra350 Lượt đọc0 / 10 (0 đánh giá)

Giới thiệu

Như được trường sinh, cần gì để ý tu tiên vẫn là tu ma?

Trên đường trường sinh, thần cản giết thần, ma cản giết ma, cái gọi là Đạo - Ma không cùng tồn tại cùng ta có liên can gì?

Kẻ thuận ta thì chính, kẻ nghịch ta thì tà!

Chủ thế giới: Vĩnh Sinh.

Phó bản: (xuyên nhanh, ra ra vào vào kiếm tài nguyên, chênh lệch thời gian tu luyện, không chạy theo cốt truyện)

Thiên Long Bát Bộ, Phàm Nhân Tu Tiên Truyện, Già Thiên, Dương Thần, Thánh Vương. . .

Danh sách chương (Đang cập nhật)

Truyện liên quan